Notiser

Hasj er utbredt

Tidsskrift for Den norske legeforening har offentliggjort tall fra en undersøkelse der et representativt utvalg unge kvinner og menn har, fra de var i tenårene i 1992 til de var blitt unge voksne i 2005, ved fire anledninger besvart et spørreskjema om bruk av cannabis. Da de var i utgangen av 20-årene, var det 40 % av mennene og 29 % av kvinnene som en eller annen gang hadde brukt cannabis. Tidsskriftet fokuserer på farene med cannabis, men for Liberaleren er dette et nytt bevis på at forbudslinjen ikke fungerer.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer