Ukategorisert

Nytenking!

Ettersom Liberaleren har vært positiv til hjemmesoning, må vi markere forsøksordningen som startet i dag.

–Gjennom denne ordningen øker vi muligheten for et vanlig liv etter soning. Soningen kan starte raskt, og den domfelte kan enklere fortsette i arbeid eller skole, sier justisminister Knut Storberget i en pressemelding.

Straffegjennomføring med elektronisk kontroll gjelder for domfelte som er idømt ubetinget fengselsstraff i inntil fire måneder eller som har inntil fire måneder igjen til forventet prøveløslatelse. Ordningen er ment som et tiltak for å øke kvaliteten i soningen, gjennom å gi domfelte mulighet til å ivareta sine sosiale og økonomiske forpliktelser og dermed bidra til å redusere tilbakefall til ny kriminalitet. Samtidig vil en slik straffegjennomføringsform bidra til å redusere bruken av fengsel, og vil være en fleksibel løsning som kan motvirke utvikling av en ny soningskø. Elektronisk hjemmesoning må være fornuftig bruk av skattefinansierte penger!

Kriminalomsorgens utdanningssenter skal evaluere prosjektet underveis i prøveperioden og gi grunnlag for å vurdere videre drift og utvidelse etter endt prøveperiode.

Mest lest

Arrangementer