Notiser

Fjell skole fikk Humanistprisen

Hovedstyret i Human-Etisk Forbund har besluttet at Humanistprisen 2008 skal tildeles Fjell skole i Drammen. Skolen får prisen for sitt arbeid for antirasisme, vennskap over nasjonstilhørighet og for sitt holdningsskapende arbeid. På Fjell skole sees ikke det flerkulturelle miljøet som et problem, men som en ressurs. «Ulikhet er normen, vi ønsker å verdsette og løfte fram ulikheten. Respekt for ulikhet er grunnlaget for toleranse». Liberaleren gratulerer. Les pressemeldingen fra Human-Etisk Forbund.

Mest lest

Arrangementer