Notiser

Partiene er skattefinansiert

De politiske partiene fikk 72 prosent av inntektene sine fra skattefinansierte overføringer i valgåret 2007, mot 76 prosent i mellomvalgåret 2006. Det er Statistisk sentralbyrå som har gått igjennom finansieringen av de største politiske partiene i Norge.

Comments are closed.

Fra Liberalerens arkiv