Ukategorisert

Advarsel!

Kanskje norske myndigheter skal advare borgerne mot livet. Det eneste som er helt sikkert er at vi alle skal dø!

Liberaleren har i dag fått en e-post fra en sint leser. Leseren er oppgitt over formynderiet som råder. Han bruker ordet matt over den nye holdningskampanjen som regjeringen ønsker å gjennomføre mot snus.

Ifølge VG ønsker regjeringen å gjeninnføre advarselen på snusbokser om at snus er kreftfremkallende. I dag står det følgende på boksene: Denne tobakksvaren kan være helseskadelig og er avhengighetsskapende.

Hysteriet mot sigaretter er det mulig å forstå, hvis en legger godsiden til, fordi det kan gå utover uskyldige borgere gjennom passiv røyking. Snus derimot. Det er ingen ting som heter passiv snusing.

Det er på tide å minne politikerne om regnestykket fra en nederlandsk studie. Konklusjonen i studien, litt forenklet forklart, er at sunne borgere, de som lever lenge, er den største belastningen for skattefinansierte budsjett, sammenlignet med de som lever usunt og dør tidlig. Jan Arild Snoen har skrevet om undersøkelsen i Minerva. Det finnes få økonomiske argument i regjeringens formynderholdning.

Denne skribenten er en av dem som regner det meste som farlig eller usunt. Derfor understreker Liberaleren ofte at hver enkelt av oss må ta ansvaret for valgene vi tar. Er det farlig å bruke snus, har vi selv ansvaret når vi putter prisen under leppa. Livet blir ikke verdt å leve dersom vi skal forby eller motta advarsler mot alt som er farlig.

Tags:

Mest lest

Arrangementer