Ukategorisert

De verste byråkratene er i Oslo

–De verste byråkratene finner vi i Oslo. Byråkratiet i Oslo er like tungrodd som i Moskva. Byråkratene vil bevare dagens tungrodde ordning med visumsøknader, sier leder av Barentsekretariatet, Rune Rafaelsen til Radio Nordkapp.

Rune Rafaelsen frykter at det kan gå over 30 år før det er fri grensepassering mellom Kirkenes og Murmansk. Rafaelsens målsetning er at grensepasseringen skal være like enkel som det i dag er mellom Norge og Finland.

Rune Rafaelsen skal på torsdag være møteleder på et seminar på Nordkapp-platået, et seminar som har fått navnet ”Kald Krig Seminaret”. Der Janne Haaland Matlary, Sverre Jervell og Alf R. Jacobsen som skal innlede til debatt.

Rune Rafaelsen mener ingen i Norge trenger å frykte besøk fra Russland.

–Det er ingen grunn til å frykte russere som besøker Norge. Russerne er underrepresentert på kriminalstatistikken i Sør-Varanger. Aldri har en russer blitt sendt hjem til Russland på den norske stats regning, sier Rafaelsen.

Hvis Rafaelsen har rett i påstanden om at det er byråkratene som er problemet i forhold en åpnere grense, er det politikerne sin oppgave å stake ut en ny og god kurs som byråkratiet skal følge.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer