Ukategorisert

Biskopens gjøren og laden

Ole Chr. Kvarme er en konservativ biskop i et relativt liberalt bispedømme. Det er spesielt hans syn på homofile prester som provoserer. I helgen anså han det som sin viktigste oppgave som biskop å forhindre at et homofilt par skulle bli viet i våpenhuset til en kirke.

Kjærlighetsbudskapet burde være det sentrale i den kristne kirken. Uansett om den er katolsk eller protestantisk. Og at kjærligheten er kirkens mest sentrale budskap, forteller kirkelederne oss. Men, unnskyld at jeg sier det, ofte virker det ikke slik.

Når byens myndigheter vil spyle vekk (utenlandske) tiggere og prostituerte, narkomane dør under byens broer og i bakgårder, feststemt ungdom (og voksne) slår hverandre og andre til blods og ihjel, og Frelsesarmeen og Fattighuset omtrent hver dag setter ny rekord i fattige som får utdelt litt mat – da skulle man tro at Oslos biskop har annet å gjøre enn å forsøke å hindre at to personer som er glade i hverandre gir hverandre et løfte om å leve sammen i gode og onde dager.

Men dengang ei.

VG skriver at «Gard Realf Nielsen og Lasse Sandaker inngikk partnerskap i våpenhuset i Kampen kirke. Etterpå ble det gjennomført en seremoni med blant annet ringpåsettelse inne i selve kirkerommet.»

Og: «Oslo-biskop Kvarme har innkalt sognepresten i Kampen kirke på teppet fordi han mener slike forbønnsgudstjenester ikke skal ha «ekteskapsinngående karakter».»

VG kan fastslå at biskopen ikke klarte å hindre bryllupet.

Statskirken har som kjent ikke noen erkebiskop, men isteden en preses. Det er biskop Olav Skjevesland. Han mener det var riktig å forsøke å stanse seremonien. Mens justisminister Knut Storberget mener biskopene må skjerpe seg.

Om det er de konservative eller «liberale» biskopene som har støtte av statskirkens fotfolk er ikke godt å si. Vi kan likevel minne eventulle medlemmer av statskirken om at de tross alt har stemmerett, og kan velge menighetsråd. Slik kan kirkevalgene fremover bidra til å vise om kjærlighetsbudskapet skal ha noen sentral plass i statskirkens budskap.

Kanskje noen kan minne biskopen om at det finnes andre gjøremål som kanskje er mer presserende enn å hindre to mennesker å erklære hverandre sin kjærlighet i umiddelbar nærhet av en kirke.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Joakim
13 years ago

Jeg lurer virkelig på hva homofile har gjort Ole Christian Kvarme, noe må det jo nesten være, siden han hater oss slik som han gjør. Ole Christian Kvarme burde gå ned fra sin høye pidestall, og innse at alle mennesker er født likeverdig, og at han ikke kan drive å ødelegge liv på den måten han gjør nå.

Simon
13 years ago

Jeg synes sant å si at det er tåpelig å benytte rasjonelle argumenter om religiøse forestillinger. Kvarme og Skjevesland er begge konservative kristne, som tar de bibelske sitater på alvor, og det hindrer at de aksepterer «homofil praksis». Det har ingenting å gjøre med at de «hater oss», det er bare det at de lar gamle, religiøse dogmer styre sine oppfatninger, og Storberget er som kjent en av de mindre guder i den kristne forstillingsverden, mens han som moste Faraos hær er den store. Så Storbergets synsing har ingen kraft. Det eneste ryddige er å innse at det ikke er… Read more »

Simon
13 years ago

BTW, «kjærlighetsbudskapet» er ikke det sentrale kristne dogmet. Det sentrale dogmet er at mennesket er født «syndig», uten mulighet for å unngå fortapelsen, såsant man ikke benytter seg av Guds «nåde».

De senere års fremhevelse av kjærligheten er litt uhistorisk.

Åsa
Åsa
13 years ago

Til Joakim: Hatar du alle du ikkje er einig med? Det trur ikkje eg at du gjer, og det er eg sikker på at Kvarme heller ikkje gjer. Eg håpar og ber at nokon snart kan kome med overbevisande argument for at homofilt samliv ikkje er synd – for å vere ærleg forstår eg ikkje med forstanden kvifor forpliktande homofilt samliv ikkje er tillate. Men alle kristne, og aller mest ein biskop, har eit stort ansvar for å snakke sant om kva Gud har sagt. Det å love at noko er greit på vegner av Gud er alvorleg – skjønar… Read more »

Fra arkivet