Ukategorisert

Biskopens gjøren og laden

Ole Chr. Kvarme er en konservativ biskop i et relativt liberalt bispedømme. Det er spesielt hans syn på homofile prester som provoserer. I helgen anså han det som sin viktigste oppgave som biskop å forhindre at et homofilt par skulle bli viet i våpenhuset til en kirke.

Kjærlighetsbudskapet burde være det sentrale i den kristne kirken. Uansett om den er katolsk eller protestantisk. Og at kjærligheten er kirkens mest sentrale budskap, forteller kirkelederne oss. Men, unnskyld at jeg sier det, ofte virker det ikke slik.

Når byens myndigheter vil spyle vekk (utenlandske) tiggere og prostituerte, narkomane dør under byens broer og i bakgårder, feststemt ungdom (og voksne) slår hverandre og andre til blods og ihjel, og Frelsesarmeen og Fattighuset omtrent hver dag setter ny rekord i fattige som får utdelt litt mat – da skulle man tro at Oslos biskop har annet å gjøre enn å forsøke å hindre at to personer som er glade i hverandre gir hverandre et løfte om å leve sammen i gode og onde dager.

Men dengang ei.

VG skriver at «Gard Realf Nielsen og Lasse Sandaker inngikk partnerskap i våpenhuset i Kampen kirke. Etterpå ble det gjennomført en seremoni med blant annet ringpåsettelse inne i selve kirkerommet.»

Og: «Oslo-biskop Kvarme har innkalt sognepresten i Kampen kirke på teppet fordi han mener slike forbønnsgudstjenester ikke skal ha «ekteskapsinngående karakter».»

VG kan fastslå at biskopen ikke klarte å hindre bryllupet.

Statskirken har som kjent ikke noen erkebiskop, men isteden en preses. Det er biskop Olav Skjevesland. Han mener det var riktig å forsøke å stanse seremonien. Mens justisminister Knut Storberget mener biskopene må skjerpe seg.

Om det er de konservative eller «liberale» biskopene som har støtte av statskirkens fotfolk er ikke godt å si. Vi kan likevel minne eventulle medlemmer av statskirken om at de tross alt har stemmerett, og kan velge menighetsråd. Slik kan kirkevalgene fremover bidra til å vise om kjærlighetsbudskapet skal ha noen sentral plass i statskirkens budskap.

Kanskje noen kan minne biskopen om at det finnes andre gjøremål som kanskje er mer presserende enn å hindre to mennesker å erklære hverandre sin kjærlighet i umiddelbar nærhet av en kirke.

Mest lest

Arrangementer