Notiser

Datalagring er ikke svaret

Det er frykten for en ”vesentlig svekkelse” av kriminalitetsbekjempelsen i Norge som er hovedanliggendet når Økokrim-sjef Einar Høgetveit og Kripos-sjef Odd Olsen Ingerø kommer sammen om en hyllest til EUs datalagringsdirektiv i Aftenposten 8. september. Og i dette isolerte perspektivet er det mulig å forstå deres forsvar av datalagring. Men som politikere er det vår oppgave å løfte blikket og se samfunnsutviklingen i et bredere perspektiv, skriver Lars Sponheim og Borghild Tenden i dette innlegget.

Mest lest

Arrangementer