Ukategorisert

Kommunene bør ikke spekulere i aksjer

Det finnes ingen gode grunner til at kommuner skal utføre oppgaver som private kan gjøre like godt eller bedre. Det er direkte uheldig at kommuner gir rammer for både egne og andres virksomheter. Derfor bør kommuner holde seg unna kjøp av aksjer.

En mann som er enig med Liberaleren er økonomiprofessor Thore Haakon Johnsen ved Norges Handelshøyskole. Han bruker riktig nok ikke rolleblandingen som argument, men avkastingen som kommunene forventer på sin aksjehandel.

–Her er det Gale Mathias i kommunal virksomhet. De burde ikke ha investert i aksjer, siden de er avhengig av avkastningen, sier Johnsen til NRK.

Det er flere kommuner som har blitt rammet av kursnedgangen de siste dagene. NRK trekker frem Os og Meland som eksempel.

Det er vanskelig nok å være kommunepolitiker om ikke aksjekurser skal være det sentrale på møtene i formannskapet og kommunestyret.

Tags:

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Thor
Thor
13 years ago

Hva mener Liberaleren at kommunene skal gjøre med pengene man får fra aksjesalg? Sløse dem bort umiddelbart eller kanskje putte dem i banken? Etter min mening har kommunens administrative og politiske ledelse et ansvar for å forvalte disse midlene slik at de gir best avkastning på sikt, akkurat som oljefondet. Og historisk sett viser det seg at man får best avkastning på aksjemarkedet. Derfor er det i utgangspunktet fornuftig – det som ikke er fornuftig er å budsjettere med avkastning fra disse plasseringene. Investeringer i aksjemarkedet skal være langsiktige – slik investeringen i kraftaksjene var det. (Det er nesten utelukkende… Read more »

Pleym
Editor
13 years ago

Å spekulere i aksjer kan ikke anses som noen primæroppgave for kommunene. Derimot å levere gode tjenester innenfor det som anses som primæroppgaver. Kommunene utfører idag en rekke oppgaver som ikke er primæroppgaver. Disse bør avvikles. Kommunene besitter idag en del eiendom som ikke er nødvendig i den daglige driften. Denne bør avhendes. Inntekter fra kraftinvesteringer er det også en del kommuner som har. Disse bør brukes til å holde strømprisen lav, investere i moderne utstyr, og vedlikehold. Investerer man midlene i aksjemarkedet kan disse tapes, og prisen sitter forbrukerne igjen med. Er det rimelig? Har forbrukerne bedt om at… Read more »

Thor
Thor
13 years ago

Eni i at pengene må gå til primæroppgaver. Å spekulere i enkeltaksjer, som for eksempel kraftverk, bør man også unngå. Kommunene bør derfor selge sine eierandeler – men hvordan forvalter man pengene? Å pøse dem inn i det kommunale sluket er ingen god idé. Å stimulere til økt strømforbruk gjennom kunstig lave priser i et ellers velfungerende marked er verre. Fondsplasseringer er lite risikofylt og all erfaring viser at dette er like sikkert og gir en bedre avkastning enn banksparing – som en langsiktig investering. Ser at det lages store oppslag om kommunale tap (statlige også) i forbindelse med ukens… Read more »

Pleym
Editor
13 years ago

Enig i at «store tap» forutsetter at aksjeposter faktisk blir solgt. Men hvem selger på bunn? Da bidrar man til raset og taper penger.

Fra arkivet