Ukategorisert

Ombud, kun et irritasjonsmoment

Kultur- og kirkeminister Trond Giske, tar til ordet for et medieombud. I Dagsnytt 18 diskuterte kulturministeren spørsmålet med blant annet Heidi Nordby Lunde, kjent som bloggeren VamPus.

Trond Giske tenker kun høyt i denne saken. Ingen ting er vedtatt, men et ekspertutvalg skal se på hvordan mediene kan reguleres. Trond Giske la i debatten vekt på at han er opptatt av hvordan vanlige, ressurssvake borgere skal kunne få beskyttelse fra ulike publiseringer i mediene. Nordby Lunde mente, og har helt rett i det, at dagens lovverk gir politiet og andre offentlige aktører rom for å slå ned på overtramp.

Liberaleren er motstandere av nye ombud. Vi er faktisk helt imot ombudene som politikerne har opprettet. La oss se på ett av ombudene, Barneombudet.

Barneombudet er kun rådgivende eller høringsinstans med forslagsrett uten formell makt. På 80-tallet var det kun noen få ansatte og et driftsbudsjett på et par millioner kroner. I dag er driftsbudsjettet 9 801 000 kroner. Hvis et eventuelt medieombud skal ha det samme nivået som Barneombudet har i dag, kan ombudet umulig bli en maktfaktor nasjonalt eller internasjonalt. Trond Giske taler en skrift, uten innhold.

Tags:

Mest lest

Arrangementer