Ukategorisert

Vil ha røykeforbud i arbeidstiden

I Liberalerens redaksjon er vi møkkleie av alle forbudsforslagene som kommer. Det verste av alt er at det aldri tar slutt.

Denne gangen er det Inger Østensjø, rådmann i Stavanger, som slår på stortromma. Rådmannen ønsker røykeforbud for alle ansatte i arbeidstiden. Forbudet skal gjelde alle, også arbeidstakere som jobber i parkvesenet.

–Skadevirkningene av sigarettrøyk er kjent og dokumentert. Det fører til for tidlig død, livsstilssykdommer og høyere sykefravær. Det er en seier for hver enkelt som klarer å slutte, skriver rådmann Inger Østensjø i en orienteringssak til politikere og de ansatte, ifølge Aftenbladet.no.

Noen politikere reagerer på forslaget som likevel kan få flertall.

–Dette blir for voldsomt. Folk må få lov til å røyke om de vil. Skal vi begynne å sjekke de ansattes matpakker også for å se om de spiser sundt, spør Fremskrittspartiets Trond Birkedal.

–Jeg dras mellom det åpenbare helseaspektet her og den enkeltes frihet til å velge selv. Jeg har respekt for de røykende, men skal samtidig innrømme at røyking utenfor kommunale bygg ikke er det vakreste jeg ser, sier Venstres Per A. Thorbjørnsen til Aftenbladet.no.

Får rådmannen tilslutning for forslaget, vil det være ulovlig å ta en røyk i lunsjpausen. Det er iliberalt!

Tags:

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Stig Even Eide
Stig Even Eide
13 years ago

Viss Rådmen Bystyrerepresentanter og stortingsrepresentanter heller kunne prøve og komme med forslag som gir freedom and liberty og ikke og komme med en haug med forslag som krenker oss. Røyk hjelper arbeideren som røyker med og slappe orntelig av. Vi må heller Tenke på Enkeltindividets frihet og selvstendighet slikk grunnloven forutseter

Erlend W
Erlend W
13 years ago

Er enig i at dette er overformynderi. Men er det lite liberalt som Solvik skriver? Hva med arbeidsgiver sin mulighet til å styre over sin egen arbeidsplass? For å sette det på spissen, hvem har tvunget folk til å jobbe i Stavanger? Ingen.

Men selv om jeg mener en arbeidsgiver skal ha full mulighet til å forby røyking på sin arbeidsplass så ville ikke jeg selv stemt for et sånt forslag.

IvarE
IvarE
13 years ago

«Skadevirkningene av sigarettrøyk er kjent og dokumentert. Det fører til for tidlig død, livsstilssykdommer og høyere sykefravær. Det er en seier for hver enkelt som klarer å slutte,»

bør vel omskrives til:

«Skadevirkningene av reguleringskåte politikere er kjent og dokumentert. De fører til for tidlig død via infarkt grunnet stress, irritasjon og generell mistrivsel samtidig som de er den fremste grunn til høyere sykefravær. Det er en seier for hele samfunnet hver gang en av dem klarer å slutte,»

Fra arkivet