Ukategorisert

Hurtigruten ASA, et nytt statlig selskap?

Sentrale politikere vurderer å fremme forslag på et statlig, skattefinansiert oppkjøp av Hurtigruten ASA.

Hurtigruten ASA har økonomiske problem. Selskapet sliter med store underskudd, til tross for skattefinansierte subsidier gjennom staten. I Nord-Norge har det vært stor debatt om Hurtigruten de siste månedene. De aller fleste politikere mener staten skal bidra økonomisk slik at Hurtigruten består. Dagens avtale mellom staten og selskapet varer til 2012.

Ifølge NRK ønsker sentrale SV-politikere et statlig oppkjøp. Liberaleren er helt uenig i forslaget. Vi ønsker ikke at staten skal være en aktør i næringslivet når staten også legger rammene for næringsvirksomhet. Det kan bety forskjellbehandling av aktører som kjemper om de samme kundene.

Det Liberale Folkepartiet har også engasjert seg i hurtigrutesaken. I en artikkel på nettstedet slår partiet fast, i god liberalistisk tradisjon, at statsstøtte til Hurtigruten bryter med individenes fulle rett å disponere det de tjener og det de eier.

Tags:

Mest lest

Arrangementer