Notiser

Tøft for liberalister?

Kristin Halvorsen mener, av en eller annen merkelig grunn, at liberalister har det tøft for tiden. I en tale, ifølge Paraplyen, synes finansministeren tydeligvis synd på oss som ønsker betydelig med privatisering av tjenester som i dag er skattefinansiert. La en ensporet liberalist få svare Halvorsen: Livet er ikke generelt tøffere enn det var før Kristin Halvorsen oppdaget amerikansk næringsliv. Fokus på eiendomsrettigheter, personlig frihet og personlig ansvar er fortsatt rett medisin. Dessuten er det rettferdig, og det er ikke politikken som Kristin Halvorsen fører. Med vennlig hilsen BMS. For ordens skyld minner Liberaleren om vår alternative trontale fra 11. oktober 2005.

14 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Wilmott
Wilmott
13 years ago

Det jeg lurer på er på hviloken måte den økonomiske politikken som er blitt ført i USA de siste årene er rettferdig? Var det ikke liberalernes store helt R Reagan som uttalte at de 10 farligste ordene man kunne is var: «I am from the government. I am here to help». Blir spennende og se hvor fantastisk og rettferdig samfunnet vårt blir hvis federale myndigheter velger å følge Reagan.

Pleym
Editor
13 years ago

Rettferdig for hvem?

Bush har vært en tradisjonell president, som bruker mye penger på formål han finner prisverdige.

Det betyr at Bush har akseptert å bruke de pengene staten har fått inn, fremfor å returnere dem tilbake til dem pengene egentlig tilhører; amerikanske borgere.

MortenM
MortenM
13 years ago

Det som er lite rettferdig er å bruke skattebetalernes penger på å redde banker som har frivillig gitt lån til kunder med dårlig betalingsevne. At skattebetalerne må bære byrden når banker tar dårlige avgjørelser rimer dårlig med de verdiene USA er bygget på.

Pleym
Editor
13 years ago

MortenM – helt enig. Men det var ikke det spm innledningsvis var – men om den økonomiske politikken de siste årene.

Wilmott
Wilmott
13 years ago

Poenget er at det har vært ført en økonomi i amerika i god markedsliberalistisk chicago-økonomisk ånd. Å peke direkte på hva som har utløst bankkrisen kan være vanskelig, men den markedsliberalistsiske økonomien har ihvertfall ikke klart å forhindre den. Når så konsekvensen blir en gigantisk økonmisk depresjon med massearbeidsløshet etc. har jeg vanskelig for å se rettferdigheten i en slik økonomisk politikk.

Pleym
Editor
13 years ago

Man skal ikke bruke mine penger for å betale for andres dårlige gangsyn (hvis jeg hadde bodd i USA). Her er det bankene og deres eiere som må ta støyten. Ikke amerikanske skattebetalere. kapitalismen har en fabelaktig evne til å reise seg og til å fremvise alternativer. Hvor var styrene i disse selskapene? Generalforsamlingene? Har kan noen banker gå inn og kjøpe opp de som ikke klarer å overleve. Evt. overta låneportefølje etc., slik at bankenes kreditorer får (noe) av sine penger. Subsidier er aldri et gode. Enten direkte over statsbudsjettet, eller indirekte ved at personer uten tilstrekkelig kredittverdighet får… Read more »

Wilmott
Wilmott
13 years ago

Jaja, vi har forskjellig syn ? Synes enkelte ultra-liberalister blir litt for ideologiske. Greit å være imot formynderisk inngripen når det gjelder røykeforbud og sexkjøp, men å direkte overføre det samme tankesettet til økonomien gir litt krøll, spør du meg. Alt går i sykluser og økonomien vil komme på fote igjen – bevares -men kom ikke å si at det ikke vil føles urettferdig for mange småsparere og forsikringstagere hvis deres innskudd plutselig skulle bli null verdt. Personlig tror jeg derfor en Keynestilnærming er og blir det beste når det gjelder økonomisk styring, også med tanke på forutsigbarheten det gir… Read more »

Wilmott
Wilmott
13 years ago

Prøvde meg på en smilie, men det ble spørsmålstegn…

Pleym
Editor
13 years ago

For meg blir det ekstreme å påta seg å styre andres liv uten å vite en tøddel om dem. Å ville bestemme i detalj over prioriteringer. Både økonomiske og andre.

Wilmott
Wilmott
13 years ago

Med en slik holdning kan ikke jeg se annet enn at du er imot hele vårt moderne bankvesen og kapitalistiske system. For er ikke et bankvesen en uungåelig del og viktig pillar i et kapitalistisk system? Og kom ikke å si at slike finansielle institusjoner ikke styrer andres liv uten å vite en tøddel om dem.
F-ø var det dette med rettferdighet jeg hengte meg opp i. Jeg skjønner fortsatt ikke hva erklærte liberalister mener er en rettferdig pengeøkonomi i et samfunn.

Wilmott
Wilmott
13 years ago

F.ø. ser jeg fullt ut det betenkelige med at staten skal inn og redde skakkjørte selskaper. Rent prinsipielt. Men i dette tilfelle her mener jeg det står for mye på spill til at man kan være prinsippfast. Dessverre.

Simen Eide
13 years ago

Willmott, den amerikanske staten burde ikke ha subsidiert enkelte banker fra før av. Det er en haug av subsidier og reguleringer som har ført til at krisen har akselerert ut av proposjoner. Det er riktignok svært pragmatisk forsvar for liberalismen. Men jeg tror allikevel småsparere ville følt seg litt mer ‘rettferdig behandlet’ om man ikke hadde subsidiert lån til folk som ikke burde hatt de.

Reidar Barstad
13 years ago

Fremstillingene er feil. Krisen er skapt med vilje av de private eierene av sentralbanken i samarbeid med korrupte politikere i Washington. Redningspakken er ikke ment for vanlige amerikanere, men for disse monopolmennene som konsoliderer og kjøper opp hverandre og overtar verdiene mens skattebetalerne står igjen ranet og dessuten med ennå mere statsgjeld. Beløpet er ikke 700 milliarder heller, men 4 billioner ifølge Bloomberg. Selve saken med de usikrede huslånene er småplukk i denne sammenhengen, maksimalt 100 milliarder. Det som egentlig skjer er fascisme i praksis. Finansdep. styrt av FED eiet av noen få mektige bankfamilier får nå full diktatorisk hånd… Read more »

Pleym
Pleym
13 years ago

Et kapialistisk system hviler på tillit til systemet, til systemets institusjoner og aktører. Man trenger ikke ha tillit til alle samtidig. Man velger den/de man har tillit til.

I et kommunistisk eller autoritært systen har man ikke dette valget i det hele tatt.

Fra arkivet