Ukategorisert

Endrer FRA-loven

Flere aviser melder at den svenske regjeringen gir efter for press, og endrer den omstridte overvåkningsloven, kjent som FRA-loven. Kanskje håp om at vi også unngår EUs datalagringsdirektiv i Norge – hvis du deltar i Liberalerens epostkampanje?

Liberaleren har omtalt FRA-loven i flere artikler. Vårt engasjement er en naturlig del av vårt syn på personvern, og som en forlengelse på vår epostkampanje mot at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov.

Dagbladet har omtalt Reinfeldt-regjeringens kuvending.

En av dem som er blitt sterkest kritisert er riksdagsrepresentant Fredrik Federley fra Centern. Hans blogg har omtalt kuvendingen her og her.

I Norge fortsetter Jens Stoltenbergs regjering med en nærmest ikke-holdning til om EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov eller ikke. Som Liberaleren tidligere har kommentert, kan det virke som om Norge nå skal vente på en dom i saken som Irland har anlagt for EU-domstolen.

Liberaleren ser ingen grunn til å utsette vår epostkampanje mot datalagringsdirektivet. Fornøyd blir vi først når det utvetydig slås fast av Stortinget at Norge ikke skal innlemme direktivet i norsk lov.

Vi trenger din hjelp. Som blant annet Før høsten-serien har vist kan mange gjøre mye mer i kampen for personvernet og mot datalagringsdirektivet.

Vår kampanjeartikkel inneholder forslag til tekst i brev/epost/fax du kan sende til de folkevalgte på Stortinget, og til medlemmene av regjeringen.

Delta du også!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer