Ukategorisert

Endrer FRA-loven

Flere aviser melder at den svenske regjeringen gir efter for press, og endrer den omstridte overvåkningsloven, kjent som FRA-loven. Kanskje håp om at vi også unngår EUs datalagringsdirektiv i Norge – hvis du deltar i Liberalerens epostkampanje?

Liberaleren har omtalt FRA-loven i flere artikler. Vårt engasjement er en naturlig del av vårt syn på personvern, og som en forlengelse på vår epostkampanje mot at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov.

Dagbladet har omtalt Reinfeldt-regjeringens kuvending.

En av dem som er blitt sterkest kritisert er riksdagsrepresentant Fredrik Federley fra Centern. Hans blogg har omtalt kuvendingen her og her.

I Norge fortsetter Jens Stoltenbergs regjering med en nærmest ikke-holdning til om EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov eller ikke. Som Liberaleren tidligere har kommentert, kan det virke som om Norge nå skal vente på en dom i saken som Irland har anlagt for EU-domstolen.

Liberaleren ser ingen grunn til å utsette vår epostkampanje mot datalagringsdirektivet. Fornøyd blir vi først når det utvetydig slås fast av Stortinget at Norge ikke skal innlemme direktivet i norsk lov.

Vi trenger din hjelp. Som blant annet Før høsten-serien har vist kan mange gjøre mye mer i kampen for personvernet og mot datalagringsdirektivet.

Vår kampanjeartikkel inneholder forslag til tekst i brev/epost/fax du kan sende til de folkevalgte på Stortinget, og til medlemmene av regjeringen.

Delta du også!

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Anonym
Anonym
13 years ago

Det virker som de bare endrer slik at det blir strengt å få innsyn, men alt skal fortsatt lagres?

I Sverige har man allerede et moralistisk store-mor-overvåkingssamfunn. Svensker er de værste moralistene og naziene i hele Europa.

Tror du virkelig de klarer å bruke dette ansvarlig?

Eneste måten å bli kvitt FRA-lägen på, er å la være å lagre, og heller forby lagring og følge opp det Datatilsynet opprinnelig var ment for å gjøre! Men det har jo alle glemt?

Demokratiet står for fall.

Anonym
Anonym
13 years ago

Narkotika burde være lovlig. Sverige er et av de mest fascistisk-diskriminerende landene når det gjelder undertrykking mot og diskriminering mot de som bruker andre rusmidler enn alkohol. Jeg har sett svensker uttale i media at de er mot FRA, untatt ved «store brott som terrorisme, mord og narkotikainnførsel» Ja, svenskene tror kanskje de er tolerante, men de er kommet omtrent like langt som vi var for 100 år siden vedr. homofili når det gjelder rusmidler og undertrykking av brukere. Det er faktisk et forbanna moralistisk og mannediskriminerende møkkaland, manneundertrykkende, kvalmende politisk korrekt. Jeg har ingen ting til overs for den… Read more »

trackback
12 years ago

[…] pressen. Selve lovvedtaket ble gjort med knapp margin. Tre måneder efter at loven ble vedtatt gikk regjeringen ut med et skriv der de proklamerte innstramninger i loven nettopp av personvernhensyn. Aanensen sier at dette er […]

Fra arkivet