Ukategorisert

Høyre advarer mot 6-timersdagen

6-timersdagen er en bombe under velferdsstaten, advarer Høyres Bent Høie på Høyres hjemmesider.

I fagbevegelsen er det flere som tar til ordet for 6-timersdag, for å redusere sykefraværet. Beregninger fra 2006 viser at 6-timersdagen vil koste offentlig sektor 57 milliarder kroner, ifølge Høyre.

–Kiruna kommune valgte i 2005 å avikle ordningen med 6-timers arbeidsdag etter 16 år fordi det ikke hadde virkning på sykefraværet. I arbeiderpartistyrte Trondheim har Parkeringsselskapet nylig vedtatt å avvikle prøveordningen fordi den ikke hadde noen innvirkning på sykefraværet, sier stortingsrepresentant Bent Høie.

Høyrepolitikeren mener skattefinansierte penger er sløst bort på forsøksordninger som aldri vil bli vedtatt som permanente ordninger.

–Regjeringen har i løpet av de tre siste årene sløst bort 50 millioner kroner av skattebetalernes penger på ulike forsøksordninger med 6-timersdag. Alle vet at det aldri kommer til å bli flertall for å prioritere dette, så disse pengene er i realiteten bare et plaster på såret til SV, sier Høie.

For Liberaleren er arbeidstid en privatsak. Vi ønsker en avtale mellom arbeidstakeren og arbeidsgiveren. Alle menneskene og alle bedriftene er ulike. Derfor passer det dårlig med et lovverk som er vedtatt sentralt. Også arbeidstiden på skattefinansierte arbeidsplasser bør gi rom for et utall av løsninger, til det beste for skattebetalerne og arbeidstakerne.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Bernt
Bernt
13 years ago

De sister dagers hendelser har nok aktivt satt en stopper for 6-timers prosjekter de nærmeste årene. Det er bare synd at det må en smell til (som denne, eller som en forårsaket av 6-timersdag) for at folk skal skjønne hvordan internasjonal konkurranse fungerer.

Når det er sagt, så skulle jeg gjerne jobbet 6-timersdag selv, men jeg forventer ikke at staten betaler meg like mye som de som jobber 8.

IvarE
IvarE
13 years ago

Jeg vil IKKE ha 6-timersdag, men jeg kunne godt tenke meg tilsvarende arbeidstidsreduksjon i form av 4-dagers uke eller 11-12 ukers EKSTRA ferie.

Men 16-17 ukers ferie, det innser kanskje til og med SV at er ganske urimelig.

Fra arkivet