Ukategorisert

Høyre advarer mot 6-timersdagen

6-timersdagen er en bombe under velferdsstaten, advarer Høyres Bent Høie på Høyres hjemmesider.

I fagbevegelsen er det flere som tar til ordet for 6-timersdag, for å redusere sykefraværet. Beregninger fra 2006 viser at 6-timersdagen vil koste offentlig sektor 57 milliarder kroner, ifølge Høyre.

–Kiruna kommune valgte i 2005 å avikle ordningen med 6-timers arbeidsdag etter 16 år fordi det ikke hadde virkning på sykefraværet. I arbeiderpartistyrte Trondheim har Parkeringsselskapet nylig vedtatt å avvikle prøveordningen fordi den ikke hadde noen innvirkning på sykefraværet, sier stortingsrepresentant Bent Høie.

Høyrepolitikeren mener skattefinansierte penger er sløst bort på forsøksordninger som aldri vil bli vedtatt som permanente ordninger.

–Regjeringen har i løpet av de tre siste årene sløst bort 50 millioner kroner av skattebetalernes penger på ulike forsøksordninger med 6-timersdag. Alle vet at det aldri kommer til å bli flertall for å prioritere dette, så disse pengene er i realiteten bare et plaster på såret til SV, sier Høie.

For Liberaleren er arbeidstid en privatsak. Vi ønsker en avtale mellom arbeidstakeren og arbeidsgiveren. Alle menneskene og alle bedriftene er ulike. Derfor passer det dårlig med et lovverk som er vedtatt sentralt. Også arbeidstiden på skattefinansierte arbeidsplasser bør gi rom for et utall av løsninger, til det beste for skattebetalerne og arbeidstakerne.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer