Ukategorisert

FrP til krig mot skatteetaten

Nå foreligger rapporten fra skatteetaten, om hvordan FrPs stortingsgruppe har brukt penger den fikk bevilget over statsbudsjettet. Altså av skattebetalernes penger. FrP anker saken, og fremstiller seg som offeret i saken. En velkjent FrP-taktikk. I tillegg mistenkeliggjør partiet de øvrige partiene.

Siv Jensen sier det så fint: «Hvis vi misforstod reglene, er det stor sjanse for at de andre partiene også gjorde det.» Isåfall måtte de andre partiene også ha opprettet en helt egen konto, med et helt eget regelverk – for en begrenset del av gruppens medlemmer. Og med egen revisjon utenom det vanlige grupperegnskapet.

Når man hører FrPs mistenkeliggjøring av de øvrige partiene bør man ha i mente at skatteetaten faktisk grep inn på bakgrunn av en helt spesiell sak: VGs avsløring av den hemmelige kontoen. Det ble altså iverksatt efterforskning/granskning på bakgrunn av konkret mistanke.

Likevel kan det ha mye for seg å sette alle regnskapene til alle partigruppene på Stortinget under lupen. Når vi ser hvordan representanter, pensjonsstyre og presidentskap forholdt seg til regelverket når det gjaldt stortingspensjoner kan det være grunn til ikke bare å granske, men også ha strammere regelverk.

Liberaleren har påpekt dette tidligere, at offentliggjøring av partiregnskaper også bør gjelde de folkevalgte gruppene. Da naturligvis med ekstern revisjon – og klare regler for bruken av pengene.

Vi er også dypt uenig i Carl I. Hagens nokså spesielle tolkning, at dette er FrPs egne penger. Når penger er bevilget over et offentlig budsjett er det skattebetalernes penger. Det er penger som egentlig tilhører vanlige lønnsmottagere – og som kanskje ikke engang er enig i at det skal bevilges penger, hverken til folkevalgte grupper eller partiorganisasjoner. Da vil bruken av penger provosere like sterkt som om det var pressestøtte eller landbrukssubsider det gjaldt.

Når Venstres leder Lars Sponheim vil be om at skatteetaten også går Venstre efter i sømmene, er dette et lurt mottrekk mot FrPs mistenkeliggjøring. En slik granskning må ikke ses på som en fortsettelse av granskningen som ble innledet på grunn av VGs avsløringer av FrP, men mer som en vurdering av om Stortingets partigrupper bruker pengene sine i samsvar med regelverket.

Skatteetaten er naturligvis ikke ufeilbarlig. Langt derifra.

Vi skal derfor gi FrP og Carl I. Hagen medhold i at når etaten begynner å vurdere hva som er politisk relevant, kan saken mot FrP raskt få sprekker. Hvis det er korrekt at man vurderer en reise til republikanernes partikonvent i USA som «ikke relevant» har man dummet seg ut. Da vil mange av partiene bli rammet, for de er ikke få som har besøkt demokratene og republikanerne – iår. Hvis skatteetaten skulle følge sin egen tolkning fra saken mot FrP må den jo bare innlede saker mot alle de stortingsrepresentantene som ifølge media har vært over dammen i høst.

Burde kjoler og frisørregninger til ektefeller høre hjemme i partigruppenes regnskap? Det har tidligere vært stilt spørsmål ved om ektefelles representasjon burde dekkes av den enkelte ektefellen selv. Det kan raskt bli dyrt. En annen sak er om ektefeller bør være med på alle slike oppdrag. For isåfall vil utgiftene begrense seg av seg selv.

FrP har anket saken, men har klokelig varslet at de vil betale regningen. For lar de være kan rentene fort komme opp i store summer. Slik opererer skatteetaten – selv om det er tvist om deres konklusjoner.

Stortingets presidentskap bør snarest vurdere om regelverket for pengebruken til partigruppene er godt nok, og om ikke alle partigruppene bør utsettes for skatteetatens granskning. Det første vil forebygge nye skandaler, det andre vil ta luften ut av FrPs mistenkeliggjøring.

Som et siste poeng kan vi minne om at kontoen alt bråket dreier seg om, ble opprettet som en følge av FrPs splittelse i 1994. Utstøtelsen av liberalistene efter Dolkesjø-landsmøtet fortsetter altså å plage Hagen og hans medsammensvorne fra den gang. Og rammer også de som ikke hadde noen del i utrenskningen – men som er kommet inn som folkevalgte senere. Det er prisen de må betale for ikke å stå opp mot Hagens eneveldige og unike måte å styre partiet på.

FrP har forøvrig lagt ut materiale om skattesaken på sin hjemmeside.

15 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
13 years ago

Er det ikke en smule pinlig at dette skjer i partiet som er
– opptatt av lov og orden (somaliske trygdesvindlere f.eks.)
– opptatt av å ikke sløse med skattebetalernes penger (salige Anders Lange var det i allefall)

Remi Lønøy
Remi Lønøy
13 years ago

Jeg tror nok at det ikke bare er FrP som burde sjekkes.
Mener å huske at Venstre betalte jubileumsfesten til Sponheim.
Det jeg mener er at man ikke kan drive heksejakt bare på ett parti. Selvfølgelig skal ingen slippe unna kniven, men da skal alle under kniven også.

Kai
Kai
13 years ago

Når saken er ferdig er ferdigbehandlet (sannsynligvis i domstolene) er det ikke mange kronene FrP trenger å betale tilbake. Når vi husker at Skatt Øst koblet inn Økokrim i saken, blir det ganske latterlig…

Det er ganske åpenbart at Skatt Øst har vært pinlig uprofesjonelle i hvordan de har behandlet saken i media. Det virker som om de har hatt et ønske om å lage mest mulig «hype» rundt saken.

Odd Erling N. Eriksen
Odd Erling N. Eriksen
13 years ago

Kai, Det er jo snakk om to millioner kroner, da – i min bok er dette mer enn ‘ikke mange kronene’. Ei heller er beløpets størrelse vesentlig for om man skal forsøke å kreve det inn eller ikke. Videre fremstår også FrP som høyst uprofesjonelle eller kanskje heller patetiske enn uprofesjonelle – mediestrategien later til å være bygget over malen ‘Aldri innrømme feil, fremstille det å bli stilt til ansvar for sine feiltrinn som en politisk motivert heksejakt, og ellers sanke med seg alle offerpoeng man kan få.’ Det ville tjent FrPs ledelse og administrasjon langt mer til ære om… Read more »

Kai
Kai
13 years ago

>Det er jo snakk om to millioner kroner, da Det er det Skatt Øst hevder. Mitt stalltips er at det blir under 1 million kroner når saken har blitt anket (kanskje helt til domstolene). Les Juridisk utredning av amanuensis Hugo P Matre her. http://www.frp.no/?module=Files;action=File.getFile;ID=26131 >FrP som høyst uprofesjonelle eller kanskje >heller patetiske enn uprofesjonelle – >mediestrategien later til å være bygget over >malen ‘Aldri innrømme feil Din påstand er feil. Det er kanskje forvirrende for ditt hode når FrP kommuniserer mer enn en ting av gangen. FrP har innrømmet feil lenge. De har sagt de skal tilbakebetale hele tiden. Men… Read more »

Odd Erling N. Eriksen
Odd Erling N. Eriksen
13 years ago

> Dette er skatteregler som også vil ramme folk flest (…) -Folk flest har ikke anledning til å bemektige seg midler fra resten av folk flest, hvorpå midlene settes i et slushfund tilgjengelig kun for en engere elite blant ‘folk flest’. Jeg er enig i at det er vanskelig, for ikke å si umulig å holde sin sti 100% ren i likningssammenheng. Dette må det overmåte innfløkte regelverket ta sin del av skylden for. Dog er jeg fortsatt av den oppfatning at ledelsen i FrP burde skjønt at de var på tynn is mht. disponeringen av midlene. Videre – i… Read more »

Kai
Kai
13 years ago

>Dog er jeg fortsatt av den oppfatning at
>ledelsen i FrP burde skjønt at de var på tynn is
>mht. disponeringen av midlene.

Har du lest rapporten fra Skatt Øst? Det virker som du bygger dine uttalelser mer på sensasjonsoppslag i media om «hemmelige FrP kontoer» etc.

>Videre – i den grad det er innrømmet feil, har
>eksempelvis partieier CIH kvalifisert
>innrømmelsen med et ‘Vi tok ikke høyde for at
>regelverket var så til de grader idiotisk’

Hva vil du at Hagen skal si? Regelverket er håpløst og han er dypt uenig i det. Skal han lyve om det.

IvarE
IvarE
13 years ago

Morsomt å se hvordan Pleym og spesielt Odd Erling N. her tar *som utgangspunkt* at Frp er skyldige, uansett. At skatteetaten har rett, uansett. Og at de øvrige partiene nødvendigvis er fullstendig hvite.

Sjelden at fordommene skinner *så* klart igjennom.

Odd Erling N. Eriksen
Odd Erling N. Eriksen
13 years ago

Nuvel, Ivar, la oss nå ikke overdrive. Det skulle ikke forbause meg om andre partier også har sine svin på skogen; slik sett er det prisverdig (og et glimrende medietrekk…) at Lars Sponheim nå ber om at Venstre granskes for evt. overtredelser. Dog har FrPs mediehåndtering i mine øyne vært utrolig dårlig. Inntrykket som fester seg er nettopp av et furtent parti som forsøker å velte skylden for egne feiltrinn over på andre, og en utrolig selvrettferdig, arrogant fremtreden. Det kan gjerne påstås at media er en gjeng sosialistpakk som uansett ville vinklet saken slik, men ledelsen i FrP har… Read more »

Kai
Kai
13 years ago

>Og Kai, hva den famøse kontoen angår, så >bestrider vel ikke engang de involverte at den >kun var tilgjengelig for en engere krets. Spørsmålet i denne saken er om FrP har betalt nok arbeidsgiveravgift eller ikke. Om pengene er registrert på den ene eller den andre kontoen er likegyldig. >Dog har FrPs mediehåndtering i mine øyne vært >utrolig dårlig. Inntrykket som fester seg er >nettopp av et furtent parti som forsøker å velte >skylden for egne feiltrinn over på andre, Det er ditt inntrykk. Mitt inntrykk er at FrP har vært særdeles profesjonelle og prinsipielle i sin håndtering i saken.… Read more »

Kai
Kai
13 years ago

>Nå vet jo jeg litt om hvorfor og hvordan kontoen
>oppstod.

Dette er gammelt nytt og i forhold til skattesaken er det likegyldig om det er den ene eller den andre kontoen som er brukt.

Hagen har selvfølgelig åpenbart rett at det ikke er skattebetalernes penger når de er bevilget til FrP. Hagen har aldri sagt at det ikke har offentlig interesse om hvordan FrP bruker penger, men det er de riktige kontrollorganer som skal foreta kontrollen.

Pleym
Pleym
13 years ago

Helt enig i at de riktige kontrollorganer skal foreta kontrollen. Men det er ikke uvesentlig for resten av Stortinget om FrP har misbrukt, misforstått eller overhodet ikke forstått reglene for hvordan pengene skal brukes. Da må regelverket skjerpes. Det blir forhåpentligvis konsekvensen. En helt annen sak er den enkelte representants forhold til skattevesenet. For det er faktisk ikke uvesentlig om det er betalt skatt eller ikke av de godene man mottar på arbeidsplassen. Uansett om man er enig i reglene eller ikke. Slik jeg forstod det, kom Skatt Øst til at enkeltrepresentanter ikke kan lastes for hva gruppens ledelse ikke… Read more »

Kai
Kai
13 years ago

>Hvordan vil du kritisere uhjelpen hvis du mener >det ikke er skattebetalernes penger når >mottagerne har fått den Det er ikke lenger skattebetalernes penger når pengene er bevilget til Norad e.l. Dette er åpenbart for alle andre enn Pleym. Norad må selvfølgelig bruke pengene etter myndightenes intensjoner og regelverk, og det finnes kontrollorganer og sanksjoner hvis dette ikke blir gjort. Det samme gjelder for FrP. >Da må regelverket skjerpes. Det blir >forhåpentligvis konsekvensen. Hvis du er uenig i regelverket slik det er nå, så må du gjerne ha en mening om det. Men det er ikke mer enn din mening.… Read more »

Fra arkivet