Ukategorisert

FrP til krig mot skatteetaten

Nå foreligger rapporten fra skatteetaten, om hvordan FrPs stortingsgruppe har brukt penger den fikk bevilget over statsbudsjettet. Altså av skattebetalernes penger. FrP anker saken, og fremstiller seg som offeret i saken. En velkjent FrP-taktikk. I tillegg mistenkeliggjør partiet de øvrige partiene.

Siv Jensen sier det så fint: «Hvis vi misforstod reglene, er det stor sjanse for at de andre partiene også gjorde det.» Isåfall måtte de andre partiene også ha opprettet en helt egen konto, med et helt eget regelverk – for en begrenset del av gruppens medlemmer. Og med egen revisjon utenom det vanlige grupperegnskapet.

Når man hører FrPs mistenkeliggjøring av de øvrige partiene bør man ha i mente at skatteetaten faktisk grep inn på bakgrunn av en helt spesiell sak: VGs avsløring av den hemmelige kontoen. Det ble altså iverksatt efterforskning/granskning på bakgrunn av konkret mistanke.

Likevel kan det ha mye for seg å sette alle regnskapene til alle partigruppene på Stortinget under lupen. Når vi ser hvordan representanter, pensjonsstyre og presidentskap forholdt seg til regelverket når det gjaldt stortingspensjoner kan det være grunn til ikke bare å granske, men også ha strammere regelverk.

Liberaleren har påpekt dette tidligere, at offentliggjøring av partiregnskaper også bør gjelde de folkevalgte gruppene. Da naturligvis med ekstern revisjon – og klare regler for bruken av pengene.

Vi er også dypt uenig i Carl I. Hagens nokså spesielle tolkning, at dette er FrPs egne penger. Når penger er bevilget over et offentlig budsjett er det skattebetalernes penger. Det er penger som egentlig tilhører vanlige lønnsmottagere – og som kanskje ikke engang er enig i at det skal bevilges penger, hverken til folkevalgte grupper eller partiorganisasjoner. Da vil bruken av penger provosere like sterkt som om det var pressestøtte eller landbrukssubsider det gjaldt.

Når Venstres leder Lars Sponheim vil be om at skatteetaten også går Venstre efter i sømmene, er dette et lurt mottrekk mot FrPs mistenkeliggjøring. En slik granskning må ikke ses på som en fortsettelse av granskningen som ble innledet på grunn av VGs avsløringer av FrP, men mer som en vurdering av om Stortingets partigrupper bruker pengene sine i samsvar med regelverket.

Skatteetaten er naturligvis ikke ufeilbarlig. Langt derifra.

Vi skal derfor gi FrP og Carl I. Hagen medhold i at når etaten begynner å vurdere hva som er politisk relevant, kan saken mot FrP raskt få sprekker. Hvis det er korrekt at man vurderer en reise til republikanernes partikonvent i USA som «ikke relevant» har man dummet seg ut. Da vil mange av partiene bli rammet, for de er ikke få som har besøkt demokratene og republikanerne – iår. Hvis skatteetaten skulle følge sin egen tolkning fra saken mot FrP må den jo bare innlede saker mot alle de stortingsrepresentantene som ifølge media har vært over dammen i høst.

Burde kjoler og frisørregninger til ektefeller høre hjemme i partigruppenes regnskap? Det har tidligere vært stilt spørsmål ved om ektefelles representasjon burde dekkes av den enkelte ektefellen selv. Det kan raskt bli dyrt. En annen sak er om ektefeller bør være med på alle slike oppdrag. For isåfall vil utgiftene begrense seg av seg selv.

FrP har anket saken, men har klokelig varslet at de vil betale regningen. For lar de være kan rentene fort komme opp i store summer. Slik opererer skatteetaten – selv om det er tvist om deres konklusjoner.

Stortingets presidentskap bør snarest vurdere om regelverket for pengebruken til partigruppene er godt nok, og om ikke alle partigruppene bør utsettes for skatteetatens granskning. Det første vil forebygge nye skandaler, det andre vil ta luften ut av FrPs mistenkeliggjøring.

Som et siste poeng kan vi minne om at kontoen alt bråket dreier seg om, ble opprettet som en følge av FrPs splittelse i 1994. Utstøtelsen av liberalistene efter Dolkesjø-landsmøtet fortsetter altså å plage Hagen og hans medsammensvorne fra den gang. Og rammer også de som ikke hadde noen del i utrenskningen – men som er kommet inn som folkevalgte senere. Det er prisen de må betale for ikke å stå opp mot Hagens eneveldige og unike måte å styre partiet på.

FrP har forøvrig lagt ut materiale om skattesaken på sin hjemmeside.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer