Ukategorisert

Opposisjonen negativ til statsbudsjettforslaget

Regjeringen får lite skryt for sitt forslag til statsbudsjett.

–Vi ønsker ikke et system der staten tar mellom 50 og 70 prosent av våre penger i form av skatter og avgifter. Vi synes folk skal beholde egne penger, fordi det er fornuftig. Vi er overbevist om at dersom folk fikk beholde sine penger (og ikke blir tvunget til å betalte dem til det offentlige) vil praktisk talt alle bruke pengene langt mer fornuftig og klokt enn det offentlige bruker penger i dag, sier Vegard Martinsen, leder i Det Liberale Folkepartiet.

nettstedet til Det Liberale Folkepartiet har Martinsen skrevet om dagens forslag fra regjeringen.

Fremskrittspartiet mener regjeringen prøver å kjøpe seg en valgseier med forslaget som ble lagt frem i dag.

Regjeringen forsøker å kjøpe seg til valgseier gjennom å gjøre det stikk motsatte av hva den har gjort de tre siste årene. Slik kommenterer FrPs Ulf Leirstein statsbudsjettet, ifølge Frp:no.

Høyre mener statsbudsjettforslaget for 2009 ikke skaper trygghet for hjem og jobb.

–Den rødgrønne regjeringen kom til dekket bord i 2005 og har surfet på gode tider. Når vi nå treffes av finanskrisen og en begynnende nedgangskonjunktur, kommer konsekvensene av at den rødgrønne regjeringen verken har brukt de gode tidene til å investere i kunnskap, infrastruktur eller vekstfremmende skattelettelser. Regjeringen har heller ikke iverksatt tiltak som kunne dempet presset på renten, mener Jan Tore Sanner, ifølge hoyre.no.

Venstre mener regjeringen ikke gjør sin hovedjobb.

–Samlet bidrar ikke budsjettet til at rentene kan gå ned så raskt og så mye som nødvendig. Det er utelukkende offentlige utgifter som nå økes, når regjeringen øker oljepengebruken med 14 mrd kroner, mens vi vet at for eksempel målrettet skattelette er et mer effektivt virkemiddel, sier Lars Sponheim til Venstre.no.

Liberalerens redaktør, Per Aage Pleym Christensen, jobber med en kommentar om statsbudsjettet for 2009.

Tags:

Mest lest

Arrangementer