Ukategorisert

Friheten er nesten borte

Bedriftene har minimal frihet i hvordan stillingsannonsene skal utformes. Likestillingsloven er streng og detaljert.

Liberaleren tok i dag kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet. En hyggelig saksbehandler besvarte våre spørsmål om hvordan annonsen ledig stilling i Liberaleren skulle utformes. Konklusjonen er at vår nettavis har minimalt med frihet, dersom likestillingsloven skal følges til punkt og prikke på den fiktive stillingsannonsen.

Utgangspunktet for vår henvendelse var ønsket til likestillings- og diskrimineringsombud, Beate Gangås. Ombudet krever, ifølge Vårt Land, at norske arbeidsgivere blir flinkere til å inkludere homofile, lesbiske og transseksuelle i sine stillingsannonser. Det er et krav som vil redusere næringslivets frihet ytterligere, en frihet som fra før er minimal på dette området. Liberalerens redaksjon har ingen problem med homofile og lesbiske, men alle er slett ikke like liberale som det vi er.

Ledelsen i en privat bedrift bør selv få bestemme hvordan bedriften skal fremstå i konkurransen om arbeidstakere. Likestillingsloven gir dessverre enorme begrensninger i blant annet ytringsfriheten til aktørene i næringslivet.

Likestillingsloven er ett av mange eksempel på at frihet og eiendomsrettigheter har dårlige kår i Norge.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer