Ukategorisert

Unge Høyre v Unge Venstre

Etter at Liberaleren ble kjent med helgens vedtak i landsstyret til Unge Høyre, tok vi kontakt med Unge Venstre. Vi ba om et vedtak fra landsmøtet som ungdomsorganisasjonen arrangerte tidligere i oktober.

Forskjellen mellom Unge Venstre og Unge Høyre kan betegnes som himmel og helvete, uten at skribenten tror på noen former for guder.

Unge Venstres vedtak i omtrent samme sak:
Prostitusjon vil ikke opphøre gjennom kriminalisering. Derfor mener Unge Venstre at det er viktig at man kan skape en plass der de prostituertes arbeidsforhold er mer humane og mer regulert. Vi ønsker offentlig regulerte bordeller, slik som i Tyskland. Dette innebærer at hallikparagrafen oppheves.

Prostituerte skal være omfattet av de samme rettigheter og plikter som enhver annen yrkesgruppe. Horekunder skal ikke kriminaliseres. En kriminalisering vil gå ut over de prostituertes situasjon. Handel med mennesker er slavehandel, og skal som alt slaveri være forbudt.

Prostituerte som ønsker å gå ut av denne bransjen må få hjelp til det. Det må sikres at det offentlige og private stiller opp med språkkurs, utdanning og arbeid. Spesielt må det sikres muligheten til å få arbeidstrening for å sikre andre inntektskilder, og en reell mulighet til å komme seg ut av livet som prostituert.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer