Ukategorisert

Unge Høyre v Unge Venstre

Etter at Liberaleren ble kjent med helgens vedtak i landsstyret til Unge Høyre, tok vi kontakt med Unge Venstre. Vi ba om et vedtak fra landsmøtet som ungdomsorganisasjonen arrangerte tidligere i oktober.

Forskjellen mellom Unge Venstre og Unge Høyre kan betegnes som himmel og helvete, uten at skribenten tror på noen former for guder.

Unge Venstres vedtak i omtrent samme sak:
Prostitusjon vil ikke opphøre gjennom kriminalisering. Derfor mener Unge Venstre at det er viktig at man kan skape en plass der de prostituertes arbeidsforhold er mer humane og mer regulert. Vi ønsker offentlig regulerte bordeller, slik som i Tyskland. Dette innebærer at hallikparagrafen oppheves.

Prostituerte skal være omfattet av de samme rettigheter og plikter som enhver annen yrkesgruppe. Horekunder skal ikke kriminaliseres. En kriminalisering vil gå ut over de prostituertes situasjon. Handel med mennesker er slavehandel, og skal som alt slaveri være forbudt.

Prostituerte som ønsker å gå ut av denne bransjen må få hjelp til det. Det må sikres at det offentlige og private stiller opp med språkkurs, utdanning og arbeid. Spesielt må det sikres muligheten til å få arbeidstrening for å sikre andre inntektskilder, og en reell mulighet til å komme seg ut av livet som prostituert.

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Sigurd
Sigurd
13 years ago

Fullstendig enig med Unge Venstre i denne saken. Jeg blir flau når jeg ser at partiet mitt fremdeles tror at myndighetene kan hindre folk å selge sine egne kropper. Synd og skam UH, synd og skam.

Spenol
Spenol
13 years ago

Prostitusjon er altså så stuerent og ufarlig at det skal behandles som et hvilket som helst annet yrke, men «prostituerte som ønsker å gå ut av denne bransjen må få hjelp til det.» Vil ansatte i fiskeindustrien også få hjelp til å gå ut av bransjen?

Utspill som dette, samt Unge Venstres flørting med ekle, konservative Civita (som har bånd til Heritage Foundation og norsk-republikanere som Jan Arild Snoen), får meg til å gruble på om jeg bør fortsette å stemme Venstre. Håper ikke disse ungene har særlig stor innflytelse på moderpartiet.

Remi
Remi
13 years ago

Spenol:
Dersom det er frivillig (kontra slavehandel) prostitusjon er det stuerent.

Joar Rasmussen
Joar Rasmussen
13 years ago

Frivillig prostitusjon er så stuereint at det skal behandles som annen næringsvirksomhet. Det gjelder også f.eks omsetning av alkohol og narkotika.

Siste avsnitt i vedtaket fra UV er myntet på mennesker som under press eller tvang driver med prostitusjon og ønsker å slippe fri fra dette.
Skal disse ikke ende opp som sosialklienter eller begynne med annen kriminalitet for å erstatte tapt inntekt fra prostitusjonen, er det viktig å følge opp med f.eks arbeidstrening, utdannelse, språkkurs eller andre relevante, individtilpassede velferdstiltak.

trackback
13 years ago

[…] Unge Høyre v Unge Venstre | 20. oktober 2008 […]

Fra arkivet