Notiser

Vil ha økt skatt på bolig

Både sentralbanksjefen og forskningsdirektøren i SSB mener det er for gunstig å investere i bolig, og vil ha økt boligskatt. Les mer om det fryktelige forslaget hos Siste.no. Økt boligskatt betyr sannsynligvis ikke reduksjon i andre skatter og avgifter.

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
13 years ago

Ja til boligskatt. Nå.

Christoffer Torris Olsen
13 years ago

Boligskatt er et godt skatteobjekt rent samfunnsøkonomisk, og fornuftig på mange andre måter også. Og hele eiendomsrettdiskusjonen når det gjelder boligskatt blir latterlig, hvis man tenker på hva inntektsskatt egentlig er. I et land med 2/3 tjenestebasert økonomi blir inntektsskatt å gripe inn i kjernen av en person – kreativitet og resultat av egen kunnskap og skaperkraft. For meg er det prinsipielt sett langt verre enn eiendomsskatt eller boligskatt. Men det skal selvsagt ikke være et argument for å øke det generelle skattetrykket. Å skatte forskjellige objekter lavt og jevnt er bra. Og denne særnorske galskapen med at alle skal… Read more »

Konrad
13 years ago

Nettopp. Verken Liberaleren eller Sanner har forstått det. Sanner babler i vei om «sosialistene» på sin blogg, som om det er så god liberalistisk politikk å subsidiere visse grupper i samfunnet. Liberaleren kaller det et «fryktelig» forslag, det er også en helt ubegrunnet påstand. Ja, på sett og vis er det faktisk viktigere med nøytral beskatning enn med generelt lite skatt, fordi ulik beskatning fører til vridninger i økonomien og det er dessuten prinsippielt urettferdig. Hvorfor skal huseiere betale mindre skatt enn leietakere? Det er helt meningsløst. Jeg tror ikke Liberaleren klarer å gi et godt svar på det spørsmålet.… Read more »

RK
RK
13 years ago

Så Christoffer og Konrad synes ikke det er fryktelig at folk må gå fra hus og hjem pga. skatt på bolig? Det har skjedd før, og kommer til å skje flere ganger dersom økt skatt på bolig blir innført. Jeg synes ikke bare det er fryktelig, men grotesk.

«Alle partier som skal være seriøse i neste stortingsperiode, bør gå inn for boligskatt, sier forskningsdirektør Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå (SSB).»

En vanvittig arrogant uttalelse.

Tor Langballe
Tor Langballe
13 years ago

Det er skatt på inntekt på boligsalg vi snakker om her ikke sant? Enhver skatt og dermed også skattefradrag vil føre til en økning av investeringer der det er mindre skatt. Boligsparing for ungdom, mindre skatt på renteutgifter og skattefritak på salg av bolig man har bodd i gjør at det er mere attraktivt å tjene penger på bolig enn andre ting. Dette vil nok føre til e større interesse for kjøpe-boligmarkedet, men statens pengeboble hadde blåst opp og pervertert markedene uansett, om enn i litt forskjellig fordeling. Skatt på boligsalgsinntekt, selv om den tok høyde for inflasjon, markedsprisøkning og at man kunne kjøpe ny bolig… Read more »

Fra arkivet