Ukategorisert

Nytt politisk fiaskoparti

Kystpartiet er bortimot en fiasko. Det samme vil det nye partiet bli som kun vil jobbe for å øke skattefinansierte utgifter.

«Republikken Hålogaland» tar steget fra Facebook til det politiske liv. I dag blir det møte mellom en del personer i Tromsø for å etablere et nytt politisk parti basert på Facebook-kampanjen.

I tillegg til å jobbe for en løsrivelse av den nordligste landsdelen fra Norge, vil det nye partiet satse på samferdsel. Jernbane i nord er visstnok målet der milliarder av skattekroner skal brukes på prosjektet. Det lukter fiasko lang vei. Forhåpentligvis blir partiet en fiasko. Borgerne har ikke råd til flere pressgrupper som jobber for økte offentlige utgifter, utgifter som må finansieres gjennom skatter og avgifter.

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
tDa
tDa
13 years ago

For min del støtter jeg dem. Hva enn de ønsker å få til internt har ingenting å si for oss som bor lenger sør, hvis de klarer å løsrive seg fra Norge. Ja, selvsagt er jeg imot beskatning og statlig innblanding i næringslivet (og det inkluderer subsidier for bygning av jernbane, osv.), men så er det også to punkt som man må tenke på: 1: Jo mindre en stat er, desto bedre. Om byråkratene og politikerne i Oslo får mindre makt så er det bare bra. Som anarkokapitalist så er det ultimate målet mitt et fritt samfunn uten noe tvunget… Read more »

Simen Eide
13 years ago

Ja til lokaldemokrati – nei til dyre OL i Hålogaland!

Selv om jeg forstår skepsisen til artikkelforfatter som jeg forstår vil bo i republikken.

Thor Johnsen
Thor Johnsen
13 years ago

Selvsagt er partiet dødfødt. Også blant oss gokkinger Men samtidig er det født i den frustrasjonen vi her nord føler etter i årtier å ha tilført det norske samfunnet store verdier uten å ha fått «noe» igjen. OL (som jeg var i mot uansett) er ikke årsaken, bare toppen på den kransekaka som en kan kalle østnorsk arroganse. Og enten en liker det eller ikke, den viktigste årsaken til idrettens nei til OL var dypest sett ikke kostnadene, men arrangørstedet i Gokk. Alle leserinnleggene, både anonyme og underskrevne, er tydelige tegn på geografiske holdninger (begge veier). Og med sutrepaven Lae… Read more »

tDa
tDa
13 years ago

Bjørn Magne: Jeg tror personlig at begge veier er håpløse, fordi: A: Det nye partiet kommer aldri til å bli stort nok til å faktisk få noen innflytelse, slik du påpeker, og B: De eksisterende partiene har allerede nok av makthungrige politikere med en agenda, og de vil neppe endre agendaen sin på vegne av en gruppe nordlendninger som ønsker å gjøre landmassen partiet kanskje kunne få makt over mye mindre. Dessuten så hadde de aldri fått store nok tall til å suksessfult kunne infiltrere de eksisterende partiene. Kanskje den beste måten hadde vært å organisere seg, ikke betale skatt,… Read more »

Remi
Remi
13 years ago

Kan jeg påpeke at grunnen til at det ikke legges jernbane lenger nordover er på grunn av kulde?

Fra arkivet