Notiser

Skremmende!

Vår historie har lært oss at registre over hvem som tilhører de ulike trosretningene ikke bør oppbevares i statlige registre. Høyre krever at forslaget ikke bare puttes i skuffen men sendes gjennom makuleringsmaskinen, sier Bent Høie. Les hele Høyres reaksjon på Hoyre.no. Det er viktig at kampen mot overvåking fortsetter!

Mest lest

Arrangementer