Notiser

88-åring gir bort formuen

Les den skrekkelige historien i Trønder-Avisa. Tyveri!

0 0 vurderinger
Vurdering
4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Boye
Boye
12 years ago

Jeg trodde Liberaleren var tilhenger av mest mulig egenbetaling for tjenester som ytes av det offentlige. I dette tilfellet er det snakk om en person som ligger på en institusjon som i utgangspunktet koster skattebetalerne 600.000 kroner i året. Det er vel bare rett og rimelig at denne personen etter evne betaler noe av det institusjonsplassen koster, slik at skattebetalernes regning reduseres tilsvarende.

Boye
Boye
12 years ago

Jeg er enig i at skattetrykket er for høyt, men når du vil fjerne egenandelen på institusjonsplasser som kompensasjon for høyt skattetrykk, så tar du i realiteten til orde for økte offentlige utgifter. Hvordan skal du da skape rom for lavere skatter? Det blir litt som høna og egget når du sier at skattetrykket må reduseres først før man blir pålagt å betale (en egenandel) for tjenestene man mottar. For det første snakker du da om en skattereform som tar et helt livsløp å fase inn, og for det andre så vil du aldri ha rom for å redusere skattetrykket… Read more »

Fra Liberalerens arkiv