Diverse, Magasin

Historien om Norges verste tragedie

Onsdag signerte Arvid Petterson boken ”Fortiet Fortid – Tragedien som Norge aldri forsto”.

Arvid Petterson er historiker og forfatter. Han har gjennom flere tiår jobbet med temaet tvangsevakueringen som rammet borgerne i Nord-Troms og Finnmark under 2. verdenskrig. Petterson har samlet inn informasjon og foretatt 270 intervju av personer til boken som ble lansert i Hammerfest på onsdag.

–Finnmarkskrigen er grovt undervurdert og nærmest glemt av historikere i resten av landet. I Aschenhaugs Norgeshistore ble tvangsevakueringen ikke gitt stor plass da verket ble utgitt på 90-tallet. To fotografi med misvisende tekst er alt det var plass til, sier Arvid Petterson til Radio Nordkapp.

I fjernsynsserien ”Finnmark mellom øst og vest”, laget av Knut Erik Jensen i 1985, sa Kong Olav at brenning og tvangsevakuering av Nord-Troms og Finnmark er den største tragedien som har rammet Norge.

Personer som Liberaleren har snakket med i dag, kaller boken for et praktverk. Krenkelser av eiendomsrettigheter er grusomt, men det som skjedde i store deler av Nord-Norge i 1944 må være verre enn det verste marerittet for alle som ble rammet.

Mest lest

Arrangementer