Ukategorisert

Debatt om fri hasj?

Riksadvokat Tor-Axel Busch uttalte på en stor internasjonal cannabiskonferanse igår at han ønsker debatt om fri hasj. Han mener debatten nærmest er fraværende i Norge. Han begrunner sitt syn slik: «Hvis vi kommer i en situasjon hvor hyppigheten og omfanget øker, vil det utvilsomt utfordre lovgivningen og stille spørsmål ved troverdigheten til strafferettsapparatet..»

Sitatet i ingressen er hentet fra Aftenposten, der riksadvokaten sier mye fornuftig. Han er bekymret for troverdigheten til rettsapparatet, og for at det norske samfunnet skal «forbruke straff», uten å stille spørsmål om det er en adekvat reaksjonsform.

Riksadvokaten er i praksis påtalemyndighetens daglige leder. Han fatter avgjørelser i enkeltsaker, behandler klagesaker, og opptrer også av og til som anklager i straffesaker for domstolene, ifølge Wikipedia. Vil dette føre til at lovgivende myndigheter låner øre til riksadvokaten i denne saken. Det er lov å håpe men grunn til å tvile. For prestisjen knyttet til nullvisjonen rundt narkotika er stor. Og de pedagogiske utfordringene ved å forklare at «man gir efter for hasjliberalerne» kan få vanetenkende politikere til å bøye nakken. Det er så mye lettere å være populist, og selge uoppnåelige visjoner om et samfunn uten narkotika – der de som forsøker på selge svineriet havner bak lås og slå, for evig og alltid.

Liberaleren er litt skuffet over påstanden om at debatten er fraværende. Kanskje debatteres fri hasj for lite, men hele problematikken rundt avkriminalisering eller legalisering debatteres da stadig. Men muligens ikke i de kretser der riksadvokaten og hans folk ferdes.

I Liberalerens spalter har debatten gått stødig siden starten. I all beskjedenhet har vi også deltatt offentlig i debatten, i medstrømsmedia.

Det finnes to anerkjente argumentasjonsrekker. Den ene er rent pragmatisk, og går ut på at kampen mot narkotika er tapt. Da må man behandle dem som ønsker å behandles, behandle narkomane som syke fremfor kriminelle, og heller jakte på bakmennene. Den andre er ideologisk, og går ut på at ditt rusmiddelbruk er ditt ansvar. Da har ingen andre noe med hva du gjør. Den siste varianten er åpenbart provoserende i et samfunn det store flertallet finner seg i at naboen skal ta alle mulige avgjørelser for deg bare fordi han eller hun blir innvalgt på Stortinget. Den første varianten bør det derimot være mulig å få gehør for. Og det er den linjen riksadvokaten er inne på. Vi kan bare håpe at politikere med åpne øyne og åpent sinn er villig til å følge opp riksadvokatens undring over manglende debatt på dette området. Debatten som er, må ut i medstrømsmedia.

Tags:

Mest lest

Arrangementer