Notiser

Riktig kurs i alkoholpolitikken

Utviklingen i antall skjenkesteder viser en tredobling siden 1980: Fra 2439 til 7 332 i 2007. En stadig større andel av skjenkestedene har anledning til å skjenke brennevin. Mens 28 prosent av skjenkestedene hadde slik bevilling i 1985, gjaldt det 82 prosent i 2007. Les mer på nettstedet til SIRUS. Liberal alkoholpolitikk er god alkoholpolitikk!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer