Ukategorisert

Godt forslag fra NHO

Liberaleren ønsker alle forslag om lavere skatt velkommen, selv om vår begrunnelse for lavere skatt er prinsipielt begrunnet.

Skatt er urettferdig, skatt er tyveri. Vi ønsker et system der hver enkelt borger får forvalte egne penger.

NHO er ikke like konsekvent eller like prinsipiell som det liberalister stort sett er, men næringslivsorganisasjonen fremmer et forslag med to prosent lavere skatt for alle. Begrunnelsen er å stimulere innenlandsk etterspørsel og motvirke høy arbeidsledighet, ifølge NHO.no.

NHO får dessverre ikke gehør hos det politiske flertallet. Vi har tross alt en rødgrønn regjering som liker å forvalte penger som tilhører borgerne.

Mest lest

Arrangementer