Ukategorisert

Vil ha skattefinansiert busskort

SVs bruk av ordet ”gratis” er kritikkverdig.

I SVs forslag for kommunebudsjett for Stavanger kommune i 2009, foreslår partiet ”gratis” busskort for kommunalt ansatte. SV vil i tillegg at kommunen søker Miljødepartementet om at de ansatte blir fritatt fra fordelsbeskatningen av dette godet.

Ordningen er ikke gratis. Noen må betale transportregningen. Det blir alle som betaler skatter og avgifter. Også kommunalt ansatte betaler skatter og avgifter, men våre tanker går til alle som ikke jobber i Stavanger kommune. Disse skal, ifølge SV, betale for transporten for personer som jobber i Stavanger kommune.

Det er flere SV-politikere i Stavanger som argumenterer med at dette skal være et prøveprosjekt, og at ordningen på sikt skal utvides til å gjelde flere arbeidstakere. En utvidelse gjør ikke ordningen gratis eller mer rettferdig. Borgere må fortsatt betale en tjeneste dem ikke nyte godt av.

Ifølge Aftenbladet blir budsjettet i Stavanger vedtatt 8. desember. Forhåpentligvis får ikke SV flertall for sitt ”gratisforslag”.

Tags:

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
carlchristian
13 years ago

I så fall tror jeg det er på tide å foreslå skatt på fritak av fordelsbeskattning (sånn for å sikre at våre byråkrater ikke vil gå arbeidsledige – finnanskrisa er ille nok som der er lissom…. 😉

Piris
Piris
13 years ago

En ting pappa lærte meg og som alle bør lære seg
er : INGEN TING I LIVET ER GRATIS !

Bj?rnE
Bj?rnE
13 years ago

Om Stavanger Kommune har for mye penger kan de jo alltid senke kommuneskatten…
BjørnE

Anders
Anders
13 years ago

Dette høres spennende ut. Om det fungerer, så kan man jo utvide det til alle innbyggere som ønsker dette. Billig og miløvennlig.

Det er bedre og billigere at bussene går oftere enn å kjøre selv.

I stedet for å bygge ut veiene kunne vi bare la folk kjøre gratis på tog og la togene gå oftere 🙂

Fra arkivet