Ukategorisert

Vil ha skattefinansiert busskort

SVs bruk av ordet ”gratis” er kritikkverdig.

I SVs forslag for kommunebudsjett for Stavanger kommune i 2009, foreslår partiet ”gratis” busskort for kommunalt ansatte. SV vil i tillegg at kommunen søker Miljødepartementet om at de ansatte blir fritatt fra fordelsbeskatningen av dette godet.

Ordningen er ikke gratis. Noen må betale transportregningen. Det blir alle som betaler skatter og avgifter. Også kommunalt ansatte betaler skatter og avgifter, men våre tanker går til alle som ikke jobber i Stavanger kommune. Disse skal, ifølge SV, betale for transporten for personer som jobber i Stavanger kommune.

Det er flere SV-politikere i Stavanger som argumenterer med at dette skal være et prøveprosjekt, og at ordningen på sikt skal utvides til å gjelde flere arbeidstakere. En utvidelse gjør ikke ordningen gratis eller mer rettferdig. Borgere må fortsatt betale en tjeneste dem ikke nyte godt av.

Ifølge Aftenbladet blir budsjettet i Stavanger vedtatt 8. desember. Forhåpentligvis får ikke SV flertall for sitt ”gratisforslag”.

Tags:

Mest lest

Arrangementer