Ukategorisert

Vil ha bort dokumentavgiften

Finanskrisen har sine fordeler. Det kan bety skatte- og avgiftslettelser. Forbrukerrådet har bedt regjeringen om å fjerne dokumentavgiften.

Liberaleren har for lengst omdøpt dokumentavgiften til flytteskatten.

Dokumentavgiften er en prosentsats av kjøpesummen. Jo dyrere bolig, jo høyere avgift. Størrelsen på flytteskatten samsvarer ikke med statens utgifter for å utføre tjenestene avgiften dekker. Dermed kan ikke dokumentavgiften kalles et gebyr for en statlig tjeneste, men en avgift som regulerer et bestemt forhold; i dette tilfellet omsetning av boliger. Mange politikere har lovet å gjøre noe med denne skatten, men lite har skjedd. Kanskje kan politikerne få drahjelp av finanskrisen?

Forbrukerrådet hadde et møte med boligminister Magnhild Meltveit Kleppa, tirsdag 25. november. På møtet ba Forbrukerrådet statsråden om å fjerne dokumentavgiften for en periode. En periode er bedre enn dagens tilstand som betyr at en boligkjøper må betale 2,5 prosent av kjøpesummen i skatt, penger som går rett i statskassen. Liberaleren synes det er urimelig at staten tjener penger på at borgerne kjøper og selger boliger.

Mest lest

Arrangementer