Ukategorisert

Tåpelig forslag fra FrP

Fremskrittspartipolitikere kommer av og til med elendige forslag. Denne gangen foreslår FrPs Per-Willy Amundsen at staten skal slette gjelden som Terra-kommunene har.

Forslaget er dårlig og ikke gjennomførbart med dagens lovverk.

Amundsen ønsker at skattebetalerne skal bidra fordi noen kommunepolitikere har opptrådt svært kritikkverdig. Det vil være urettferdig ovenfor skattebetalerne.

Det er mange kommuner som sliter økonomisk, og er registrert i ROBEK. Ifølge regjeringen.no var det 41 kommuner i ROBEK den 10. september 2008. Får Terra-kommunene skattefinansiert hjelp, må også ROBEK-kommunene få tilsvarende hjelp. Fellesnevneren for alle disse kommunene er dårlig økonomistyring.

Forutsetningen for gjeldsslettingen skal visstnok være at Terra-kommunene skriver ut nyvalg slik at de ansvarlige politikerne må gå av, skriver NRK.no.

Kommunene har ikke lov til å skrive ut nyvalg. Dessverre blir kommunestyrevalget fastsatt av staten, og kommunene har minimal innflytelse over valgsystemet. Dersom det, mot formodning, skulle bli nyvalg i kommunene, vil sentrale myndigheter med et pennestrøk ikke kunne utvide rammen for personer som ikke er valgbare. Det betyr at politikere som har bidratt til en elendig kommuneøkonomi, fortsatt vil kunne bekle folkevalgte verv dersom dem får tillit hos borgerne. I en liten kommune er det rimelig lett å få tillit ved valg, fordi det er minimal konkurranse om vervene.

Dette forslaget fra Per-Willy Amundsen får strykkarakter hos Liberaleren.

Tags:

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • 1990: Den verdiliberale høyresiden dukket opp1990: Den verdiliberale høyresiden dukket opp
    I 1990 dukket 130 liberale FpU'ere opp på Frps landsmøte. Det pekte frem mot partisplittelsen i 1994.
  • Myten om Says lovMyten om Says lov
    Ingen seriøse frimarkedstilhengere tror på Says lov – at tilbudet skaper sin egen etterspørsel og at overproduksjon derfor er umulig. Ikke engang Say trodde på Says lov.
  • Du og jeg husker feilDu og jeg husker feil
    Vi kan ikke stole på våre minner. Det skaper problemer og fører til konflikter.