Ukategorisert

Tåpelig forslag fra FrP

Fremskrittspartipolitikere kommer av og til med elendige forslag. Denne gangen foreslår FrPs Per-Willy Amundsen at staten skal slette gjelden som Terra-kommunene har.

Forslaget er dårlig og ikke gjennomførbart med dagens lovverk.

Amundsen ønsker at skattebetalerne skal bidra fordi noen kommunepolitikere har opptrådt svært kritikkverdig. Det vil være urettferdig ovenfor skattebetalerne.

Det er mange kommuner som sliter økonomisk, og er registrert i ROBEK. Ifølge regjeringen.no var det 41 kommuner i ROBEK den 10. september 2008. Får Terra-kommunene skattefinansiert hjelp, må også ROBEK-kommunene få tilsvarende hjelp. Fellesnevneren for alle disse kommunene er dårlig økonomistyring.

Forutsetningen for gjeldsslettingen skal visstnok være at Terra-kommunene skriver ut nyvalg slik at de ansvarlige politikerne må gå av, skriver NRK.no.

Kommunene har ikke lov til å skrive ut nyvalg. Dessverre blir kommunestyrevalget fastsatt av staten, og kommunene har minimal innflytelse over valgsystemet. Dersom det, mot formodning, skulle bli nyvalg i kommunene, vil sentrale myndigheter med et pennestrøk ikke kunne utvide rammen for personer som ikke er valgbare. Det betyr at politikere som har bidratt til en elendig kommuneøkonomi, fortsatt vil kunne bekle folkevalgte verv dersom dem får tillit hos borgerne. I en liten kommune er det rimelig lett å få tillit ved valg, fordi det er minimal konkurranse om vervene.

Dette forslaget fra Per-Willy Amundsen får strykkarakter hos Liberaleren.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer