Ukategorisert

Større mangfold i kommunestyrene

140 av landets 11 000 kommunestyrerepresentanter har bakgrunn fra Afrika, Asia, Latin-Amerika og Øst-Europa, viser en rapport laget av Statistisk sentralbyrå.

I forhold til perioden 2003 – 2007 er det en økning på 48 i inneværende periode. Økningen viser at det er mulig å få folkevalgte verv uten noen former for politiske kvoteringsordninger vedtatt av Stortinget.

Rapporten viser også at innvandrerne generelt stemmer på partier på venstresiden i mye større grad enn resten av befolkningen. AP, SV og RV fikk hele sju av ti stemmer avgitt av innvandrere ved valget i 2007.

Tags:

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Den gale kongen og hans lege – og en revolusjon ovenfraDen gale kongen og hans lege – og en revolusjon ovenfra
    Johann Friedrich Struensee gjennomførte en revolusjon i Danmark-Norge. Fra toppen av det dansk-norske eneveldet. Han ble henrettet 28.april 1772, for majestetsfornærmelse.
  • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
    Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.
  • Med en klype saltMed en klype salt
    Hva måler man egentlig når man måler fattigdom på den måten som gjøres i Norge?