Ukategorisert

Tobakksvarene skal bort

Næringslivet får mindre frihet og mindre eiendomsrett over eget område. Regjeringen foreslår å endre tobakksskadeloven slik at det blir forbudt med synlig oppstilling av tobakksvarer på utsalgssteder.

Ifølge Ot.prp. nr. 18, er forslagets hovedinnhold et forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer og røykeutstyr på alle utsalgsstedene med unntak av spesialforretninger. Imitasjoner av tobakksvarer og røykeutstyr, og automatkort omfattes også av forbudet. Spesialforretninger foreslås unntatt fra forbudet fordi slike utsalgssteder først og fremst oppsøkes av kunder som har som mål å kjøpe tobakksvarer eller røykeutstyr.

Forslaget innebærer at varer som omfattes av forbudet ikke kan være synlige for kundene på utsalgsstedene. Så lenge varene ikke er synlige for kundene, vil det enkelte utsalgssted stå fritt til å velge hensiktsmessige løsninger, ifølge regjeringen.

Liberaleren håper kjøpmenn som stemte på formyndere i september 2005, angrer bittert på det valget i dag.

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Simon
13 years ago

Ja, det må du si. Høirevelgere kan nå angre, siden de hjalp Bondevik I og II til makten, som gjennomførte de verste angrepene på eiendomsretten siden Bratteli-regjeringen.

Fra arkivet

 • Internasjonalen, 3.versInternasjonalen, 3.vers
  Hvorfor synger ikke sosialistene *hele* internasjonalen?
 • Delingsøkonomi på en – to – tre!Delingsøkonomi på en – to – tre!
  For fem år siden var ordet "delingsøkonomi" på alles lepper, men da aktørene i denne sektoren begynte å utfordre eksisterende næringsvirksomhet så satt politikerne foten ned.
 • En flyktning til besvær?En flyktning til besvær?
  Finnes det markedsløsninger for å løse flyktningskrisen?
 • I møte med fiendenI møte med fienden
  Jeg har sett en svært god film om amerikanske høyreekstreme. Jeg deler her noen av mine tanker.
 • KommunazismenKommunazismen
  Den politiske avstanden mellom kommunisme og nazisme er mindre enn folk flest forstår.
 • Overlagt sløsingOverlagt sløsing
  Tenk deg et barnetog som strekker seg fra Oslo S til Slottet. Vet du hvilken fremtid politikerne har planlagt for dem?
 • Roboter iblant ossRoboter iblant oss
  Effektive altruister forstår lite av hvordan mennesker faktisk tenker og føler.