Ukategorisert

Tobakksvarene skal bort

Næringslivet får mindre frihet og mindre eiendomsrett over eget område. Regjeringen foreslår å endre tobakksskadeloven slik at det blir forbudt med synlig oppstilling av tobakksvarer på utsalgssteder.

Ifølge Ot.prp. nr. 18, er forslagets hovedinnhold et forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer og røykeutstyr på alle utsalgsstedene med unntak av spesialforretninger. Imitasjoner av tobakksvarer og røykeutstyr, og automatkort omfattes også av forbudet. Spesialforretninger foreslås unntatt fra forbudet fordi slike utsalgssteder først og fremst oppsøkes av kunder som har som mål å kjøpe tobakksvarer eller røykeutstyr.

Forslaget innebærer at varer som omfattes av forbudet ikke kan være synlige for kundene på utsalgsstedene. Så lenge varene ikke er synlige for kundene, vil det enkelte utsalgssted stå fritt til å velge hensiktsmessige løsninger, ifølge regjeringen.

Liberaleren håper kjøpmenn som stemte på formyndere i september 2005, angrer bittert på det valget i dag.

0 0 vurderinger
Vurdering

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Simon
12 years ago

Ja, det må du si. Høirevelgere kan nå angre, siden de hjalp Bondevik I og II til makten, som gjennomførte de verste angrepene på eiendomsretten siden Bratteli-regjeringen.

Mest lest

Fra arkivet