Ukategorisert

Fjern omregistreringsavgiften!

Omregistreringsavgiften er en skatt på lik linje med andre skatter.

NAF foreslår ovenfor regjeringen at omregistreringsavgiften bør fjernes. Argumentet til NAF er finanskrisen, men omregistreringsavgiften bør fjernes helt uavhengig av krise eller ikke.

Kjøretøy som skifter eier, må registreres på den nye eieren før det tas i bruk. Avgiften varierer fra 1 484 kroner til over 21 000 kroner, ifølge utregninger som NAF.no har publisert.

Ifølge Nettavisen, er prisen i Sverige satt til selvkost. Kun kr 50,-

Mest lest

Arrangementer