Ukategorisert

Idretten jukser

Personer i idrettsbevegelsen tilpasser skattesystemet og gjør enkle grep for å omgå regelverket som politikerne har vedtatt. Stikkordet er utgiftsgodtgjørelse.

Utgiftsgodtgjørelse er egentlig lønn, men for å slippe høy skatt og arbeidsgiveransvar er utgiftene knyttet til aktiviteten lagt inn i regnestykket. På den måten er det mulig å knytte til seg kompetanse gjennom gode utøvere, trenere og lagledere.

De siste dagene har det vært saker i media om svarte penger i idretten. Sist ut er en artikkel hos NRK, der en tidligere idrettsleder forteller om systemet i klubben han ledet.

Dagens kompliserte system oppmuntrer til en trikse- og miksekultur. Liberaleren har for lengst skjønt at dagens system, vedtatt av politikerne, ikke fungerer og at systemet har forutsette og uforutsette bivirkninger.

Tags:

Comments are closed.

Fra Liberalerens arkiv

 • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
  Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?
 • Konkurranseutsetting er ikke privatiseringKonkurranseutsetting er ikke privatisering
  Konkurranseutsetting er ikke privatisering, uansett hva rødgrønne politikere hevder.
 • Åpent sår i 25 årÅpent sår i 25 år
  Blitz-miljøet er en demokratisk vits.
 • Vil du bli diktator?Vil du bli diktator?
  Historiker Frank Dikötter har skrevet en interessant bok med åtte kortbiografier om diktatorer.
 • Kun flere bolighaier vil føre til bedre leieforholdKun flere bolighaier vil føre til bedre leieforhold
  Oslo-aktivister krever endringer i boligpolitikken. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at en mer aktiv boligpolitikk vil bedre situasjonen for leietagere.
 • Jeg er krenket!Jeg er krenket!
  Francis Fukuyama har skrevet bok om identitet. Har krenkehysteriet røtter til den franske revolusjon?
 • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
  Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.