Ukategorisert

Idretten jukser

Personer i idrettsbevegelsen tilpasser skattesystemet og gjør enkle grep for å omgå regelverket som politikerne har vedtatt. Stikkordet er utgiftsgodtgjørelse.

Utgiftsgodtgjørelse er egentlig lønn, men for å slippe høy skatt og arbeidsgiveransvar er utgiftene knyttet til aktiviteten lagt inn i regnestykket. På den måten er det mulig å knytte til seg kompetanse gjennom gode utøvere, trenere og lagledere.

De siste dagene har det vært saker i media om svarte penger i idretten. Sist ut er en artikkel hos NRK, der en tidligere idrettsleder forteller om systemet i klubben han ledet.

Dagens kompliserte system oppmuntrer til en trikse- og miksekultur. Liberaleren har for lengst skjønt at dagens system, vedtatt av politikerne, ikke fungerer og at systemet har forutsette og uforutsette bivirkninger.

Tags:

Mest lest

Arrangementer