Ukategorisert

Spennende undersøkelse

Åtte av ti føler seg godt integrert i det norske samfunnet. Nesten alle føler sterk tilhørighet til Norge, men også til opprinnelseslandet.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har offentliggjort rapporten ”Integrert, men diskriminert”. Undersøkelsen er foretatt av Synovate MMI på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi.

Meningsmålingsinstituttet intervjuet 1.011 personer i aldersgruppen 18 til 67 år fra Afrika, Asia, Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika i 2007. Alle hadde bodd i Norge i mer enn fem år, og alle ble spurt om opplevelser og synspunkt på innvandring og integrering.

Undersøkelsen viser at halvparten av ikke-vestlige innvandrere oppgir at de har opplevd diskriminering i løpet av det siste året. Folk med opprinnelse fra Afrika opplever forskjellsbehandling langt oftere enn de fra Øst-Europa, ifølge rapporten.

Kanskje kan denne rapporten gi den norske debatten en ny kurs?

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer