Ukategorisert

Tveiten er ferdig med slaveriet

Ole Kristoffer Tveiten, sentralstyremedlem i Fremskrittspartiets Ungdom, er ferdig med førstegangstjenesten, også kalt slaveri av mange liberalister.

–Verneplikten er utgått på dato og må avskaffes. Det er konklusjonen til den unge FrP-politikeren.

Tveiten mener at moderne utstyr fremtvinger avskaffelse av verneplikten.

–Det er klart at ettersom Forsvaret går til innkjøp av et mer moderne krigsarsenal vil kompetansekravene til de menige øke dramatisk. Derfor vil ti måneders tjenestetid bli for knapt og man vil se at Forsvaret i mye større grad vil benytte seg av matroser og befal til de tjenestene menige i dag utfører. Da vil det bli enda færre som avtjener verneplikten og da vil den bli undergravet som institusjon og omsider avskaffet av tøffe politikere, sier Ole Kristoffer Tveiten, ifølge FpU.no.

Tveiten mener at politikerne ikke skal se på Forsvaret som en oppdragelsesanstalt. Han mener Forsvaret skal forsvare det norske folk mot utenlandske krefter som truer vår fred og frihet.

–Verneplikten er et spørsmål om statens makt over individet. Ønsker man at staten er til for individet eller individet til for staten. Jeg mener at det er urettferdig at en brøkdel av norske ungdommer tvinges til å bruke et år av sine liv til å tjene forsvaret, nærmest uten betaling. Tjenesten i forsvaret bør bli satt på lik linje med andre ansettelsesavtaler med lønn og valgfrihet, sier Ole Kristoffer Tveiten.

For Liberalerens del må vi legge til at dette var velvalgte ord av Ole Kristoffer Tveiten.

Tags:

Mest lest

Arrangementer