Ukategorisert

Mangler ytringsfriheten lovbeskyttelse?

Ytringsfriheten er garantert i Grunnlovens § 100, men innskrenkes i blasfemiparagrafen, rasismeparagrafen og ved injurielovgivningen. Straffereaksjonene mot pøbelen som herjet Oslos gater i forrige uke reiser spørsmålet om vi trenger en paragraf mot dem som hindrer andres bruk av ytringsfrihet.

Fremskrittspartiet har merket det i mange år. Torsdag i forrige uke merket både partiets formann Siv Jensen og organisasjoner som støtter Israels rett til å eksistere det samme; politiet klarer ikke oppgaven med å beskytte dem som ønsker å benytte seg av sin grunnlovsfestede rett til å ytre seg fritt.

Det ble brukt fyrverkeri mot både de pro-israelske demonstrantene og politiet. Fysiske overgrep og trusler om sådanne ble også brukt. De pro-israelske demonstrantene var for manges del busset inn utenfra. Gamle mennesker som sannsynligvis knapt har demonstrert i hovedstaden tidligere. Også barn befant seg i demonstrasjonen. I Oslo kan debatt- og demonstrasjonsklimaet være tøft og pågående. Det er ingen barnelek å befinne seg i en demonstrasjon der f.eks folk fra Blitz dukker opp. Men det virket slett ikke som om de anti-israelske demonstrantene i sin fremferd tok hensyn til hverken gamle eller barn.

Siv Jensen fikk holdt sin appell, under massiv politibeskyttelse. Det er politiets jobb å håndheve landets lover, herunder at folk får benyttet seg av ytringsfriheten. Den jobben har gang på gang vist seg vanskelig når organisasjoner og miljøer som selv aktivt benytter seg av sin ytringsfrihet ikke anerkjenner andres rett til det samme.

Jensen fikk aldri gått i fakkeltoget for fred i Midt-Østen. Politiets risikovurdering tilsa at hun måtte holde seg unna fakkeltogets massive oppslutning. Men nettopp denne oppslutningen kunne gitt Jensen den beskyttelsen politiet ikke kunne garantere.

Ville fakkeltogets deltagere se på at en som gikk blant dem fikk innskrenket sin ytringsfrihet, og forhindret i sitt forsett om å gi uttrykk for ønske om fred i Midt-Østen? Begge, for ikke å si alle sider i konflikten ønsker fred. De er riktignok uenige om hva som skal til for å skape fred. Men ønsket om fred bør man tro er genuint i alle leire. Jeg er ganske sikkert uenig med Siv Jensen i hva som skal til for å få til fred i Midt-Østen, men jeg har ingen grunn til å betvile at både hun og hennes meningsfeller har et like genuint fredsønske som jeg har. En slik tankegang burde tilsi at meddemonstrantene for fred burde kunnet gi Jensen beskyttelse om hun ønsket å gå i demonstrasjonstoget.

Det er fullt forståelig at palestinere bosatt i Norge er sinte og fortvilet over Israels krigføring og massedrap i Gaza, og de gjentatte overgrepene mot den palestinske befolkningen. Det norske demokratiet gir mange muligheter for å si sin mening om Israels krigføring og generelle politikk overfor palestinerne, og til å vise solidaritet med den palestinske befolkningen.

Men det er likevel totalt uakseptabelt å bruke vold mot dem som gir uttrykk for et annet syn, og mot politiet – som skal beskytte ytringsfriheten her til lands. Det er like uakseptabelt å gjøre skadeverk på privat eiendom. Slik oppførsel og adferd har ingenting med ytringsfrihet å gjøre.

Politiet kan tiltale individer for vold mot offentlig tjenesteperson, for skadeverk på privat eiendom, for å skape uorden på offentlig sted, og for vold mot privatpersoner. Det burde man også gjøre, efter demonstrasjonene i forrige uke. For å gi et kraftfullt signal om hva som er uakseptabel adferd i det offentlige rom.

Det som slår meg i oppramsningen av hvilke straffereaksjoner som kan komme på tale, er at noe mangler. Det som mangler er å tiltale folk for å ha hindret andre i å bruke sin grunnlovsgitte rett til å ytre seg. Kanskje finnes det ingen lovhjemmel for å ta ut slike tiltale.

Liberaleren er ikke blant dem som tar til orde for nye lover og lovparagrafer i utide. Men denne lovhjemmelen burde finnes. Ytringsfriheten er blant menneskets medfødte rettigheter. Staten er ifølge et liberalistisk grunnsyn opprettet for nettopp å beskytte individets grunnleggende rettigheter.

Lovgiverne er idag veldig opptatt av å beskytte individer og grupper fra andres rett til å ytre seg fritt. Derfor består både blasfemiparagrafen og rasismeparagrafen.

Det er på tide å beskytte selve ytringsfriheten, mot dem som ikke anerkjenner andres rett til å ytre seg.

8 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
13 years ago

Jeg registrerer at en ledende representant for et skattefinansiert organ som sier de arbeider mot rasisme, ukritisk støtter pøbelens herjinger. Det heter at dette er ungdom «som ikke blir sett», og som «selv om de har høy utdannelse og toppkarakterer har søkt på 600 jobber uten å få jobb». Brorparten av de som begikk terroren mot Oslos befolkning i forrige uke var i skolepliktig alder – mellom 12 og 15 år. Det sier seg selv at 13-åringer ikke har høy utdannelse, og har de søkt på 600 jobber uten å få en jobb, er det nok grunn til det. Det… Read more »

Gullstandard
13 years ago

Godt skrevet, som alltid.

Pleym
Pleym
13 years ago

Takk til Eivind og Gullstandard for tilbakemeldinger. Eivind, jeg hadde tenkt å skrive en kommentar om disse ungdommene som mener det å knuse ruter er en god måte å vise solidaritet på (min ektefelle refererte fra et intervju på nyhetene igår, og var rystet over ignoransen den intervjuede ungdommen viste). De er visstnok stigmatiserte, disse ungdommene. Som har gratis skolegang til de er 15, og ytterligere 3 år til der de bare må kjøpe bøker som sannsynligvis koster mindre enn en måneds klesbudsjett for de samme kidsa. De vasser i fritidstilbud, og mye er gratis. Det stilles knapt krav til… Read more »

Runar
Runar
13 years ago

Bakgrunnen for pøbelhandlingene som vi så forrige uke er ideologisk motivert. Eiendomsretten står dessverre svakt i Norge, og de på ytterste venstre fløy aksepterer ikke eiendomsretten i det hele tatt. Da er det jo ikke så farlig om noen ruter knuses og privat eiendom vandaliseres – eierne har jo ifølge disse ingen rett til å eie disse stedene uansett. Denne type hærverk er ergo en direkte følge av ytterste venstres ideologi.

trackback
13 years ago

[…] skrev jeg at blant de mange mulige lovbestemmelsene som kunne brukes, var det én som manglet; om straff for den som hindrer andre i å bruke sin ytringsfrihet. Gaza-demonstrantene ødela en pro-Israel-demonstrasjon. Det er sannsynligvis få i Norge som vil […]

trackback
12 years ago

[…] kom opprinnelig istand efter voldsomme opptøyer i Oslo sentrum i januar 2009. Opptøyene var en reaksjon mot Israels krigføring i Gaza, men utartet til ren voldelig fremferd og […]

trackback
12 years ago

[…] kom opprinnelig istand efter voldsomme opptøyer i Oslo sentrum i januar 2009. Opptøyene var en reaksjon mot Israels krigføring i Gaza, men utartet til ren voldelig fremferd og […]

Fra arkivet