Notiser

Personvernutredningen er klar

Personvernkommisjonen har overlevert sluttrapporten ”Individ og integritet” til fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys. Mer fra overleveringen på regjeringen.no.

Fra arkivet

Arrangementer

 • Liberal Aften (Liberalistene Oslo)
  • 27/09/2022
  • Oslo
 • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
  • 04/10/2022 - 08/10/2022
  • Oslo
 • LibertyCon 2022
  • 14/10/2022 - 15/10/2022
  • Miami