Notiser

Personvernutredningen er klar

Personvernkommisjonen har overlevert sluttrapporten ”Individ og integritet” til fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys. Mer fra overleveringen på regjeringen.no.

Mest lest

Arrangementer