Ukategorisert

Treg start for grasroteaksjonen til Giske

Foreløpig har kun 2 000 lag og foreninger registrert seg i Frivillighetsregisteret. Det er et lavt tall ettersom disse skal konkurrere om penger fra Grasrotandelen, en ordning som gjelder fra 1. mars i år.

Regjeringen vil styrke Norsk Tipping og innfører Grasrotandelen fra 1. mars. Grasrotandelen er en ordning som vil gjøre det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi inntil fem prosent av spilleinnsatsen til en lokal organisasjon som spilleren ønsker å støtte. Registrering i Frivillighetsregisteret er et vilkår for deltakelse i Grasrotandelen. Det er kulturminister Trond Giske som har vært drivkraften i nyskapningen for organisasjoner i Norge.

Dersom oppslutningen til Norsk Tipping forblir like stor som i dag, betyr ordningen 500 millioner kroner til ulike lokallag i Norge. Ordningen innføres fra 1. mars 2009 med tilbakevirkende beregning av grasrotandeler fra 1. januar 2009.

I en del lokalsamfunn kan ordningen bety mye for store organisasjoner. Grasrotandelen kan bli en automatkompensasjon for store idrettslag.

Ettersom ordningen er frivillig, medfører den få ulemper. Det mest betenkelige er at kulturministeren vil styrke Norsk Tippings posisjon. Klarer han målsetningen, vil det gå utover spillselskap på internett som ikke har fått konsesjoner hos norske myndigheter for drift i Norge. Et sterkt statlig selskap, med et stort årlig overskudd, vil bety at politikerne fremdeles får bestemme mye av kulturpolitikken i Norge.

Tags:

Mest lest

Arrangementer