Ukategorisert

Tobakk blir snart forbudt

Helsedirektoratet har en fanatisk holdning mot tobakk, og går lengre enn ventet på å begrense tilgjengeligheten av tobakksvarer.

Forslaget som Den Norske Legeforening har utarbeidet, får støtte hos Helsedirektoratet. Legeforeningen og Helsedirektoratet vil begrense tilgjengeligheten av tobakksvarer, og vil heve aldersgrensen for å kjøpe tobakk til 20 år. Det skriver Helsedirektoratet.no.

Hvis politikerne sluker forslagene, vil det bli ulovlig å selge tobakk i kioskene. En person kan også bli innvalgt på Stortinget, uten å kunne ta seg en røyk. Det er mulig å bli stortingsrepresentant som 18-åring, men direktoratet ønsker 20-årsgrense på tobakksvarer. Det er noe som skurrer, ikke sant?

Helsedirektoratet vil drøfte forslagene med Helse- og omsorgsdepartementet som skal foreta den endelige beslutningen, og eventuelt starte lovarbeidet som vil bryte med frihetstanken.

Tags:

Mest lest

Arrangementer