Diverse, Magasin

Hva har gud og Keegan til felles? Jo, ble støttet av staten

Har du tenkt på hvorfor engelsk fotball er populært i Norge? Èn av grunnene er tippekampen som NRK sendte i mange år.

NRK sendte den første tippekampen fra England 29. november 1969. Jeg har blitt fortalt at det første oppgjøret var mellom Sunderland – Wolves. I mange, mange år overførte NRK kamper fra England. Engelsk fotball hadde, i tillegg til norsk fotball, monopol på det norske markedet gjennom NRK som finansieres ved hjelp av skatt. Tippekampen til NRK er årsaken til at engelsk fotball står sterkt i Norge, mye sterkere enn fotball i Italia, Spania og Tyskland. Den første supporterklubben for britiske klubber, ble stiftet i 1974. Det var Manchester City som først fikk fotfeste i Norge. I dag har Supporterunionen en plass mellom 50 000 – 60 000 medlemmer. Uten Den norske stat og NRK, ville Kevin Keegan vært en rimelig ukjent spiller for fotballsupportere født tidlig på 70-tallet.

Gud har blitt kjent på omtrent samme måte som Kevin Keegan i Norge, Eller gud har fått større drahjelp av politikerne enn det Keegan fikk. Politikerne har vedtatt en statskirke, politikerne har vedtatt kristne formålsparagrafer i barnehage og skole og politikerne har velsignet gudstjenestene som NRK har sendt på TV og i radio. Profileringen av den kristne tro har vært enorm. Borgerne har naturlig nok latt seg påvirke. Derfor er 83 prosent av alle nordmenn eller 3,9 millioner personer medlem av Den norske kirke.

Synes du det er tøvete å sammenligne fotball og kristendom?
Ja det kan være det, men Den norske kirke bruker selv eksemplet med fotball i sin markedsføring.

Kirken.no, skriver redaksjonsmedlemmene at i 2005 gikk 6,7 millioner mennesker på gudstjeneste i Den norske kirke. Det er mer en fire ganger så mange som det var tilskuere på norske eliteseriekamper i fotball.

Kirken.no nevner ikke at fotball ikke står i formålsparagrafene til barnehage og skole, eller at barn og ungdommer blir oppfordrer til allsidighet når det gjelder idrett. Allsidighet er et fremmedord i vår statsreligion med bud nummer 1: Du skal ikke ha andre guder enn meg.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
IvarE
IvarE
13 years ago

Siden jeg er rimelig lite interessert både i kristendom og fotball ville jeg synes det var mere interessant å få vite hvor mange som (totalt i løpet av året, på samme måte som den statistikken kirken her bruker) ikke gikk til gudstjeneste og / eller ikke var på en eliteseriekamp. Med utgangspunkt i 4,7 mill. innbyggere og en gudstjeneste hver søndag skulle det bety at det var 237,4 millioner som ikke gikk til gudstjeneste. Og med samme logikk kan vi beregne fotballinteressen til at det var sånn ca. 1 milliard nordmenn som ikke så en eliteseriekamp i fjor. Det er… Read more »

Weedar
Weedar
13 years ago

Det er svært mange inaktive lutheranere i Norge. Ingen tro, medlem på papiret, barna døpes av tradisjon. Men det er nok riktig at kristendommen har fått drahjelp av staten opp gjennom århundrene. Men selve grunnen til at vi fikk kristne nasjoner i det hele tatt var at romerriket kollapset. Den katolske kirke var den eneste institusjon som hadde infrastrukturen på plass til å overta roret. I utgangspunktet var dette i mot kristne prinsipper, men alternativet var totalt anarki. Ideen om skille mellom kirke og stat utviklet seg i kristendommen basert på Jesu utsagn: «Så gi keiseren hva keiserens er, og… Read more »

Runar
Runar
13 years ago

Kirkens sammenligning mellom deltakere på gudstjenester og tilskuere på Tippeligakamper i fotball blir vel strengt tatt ikke helt rettferdig, siden det bare var 14 steder i landet som hadde Tippeligalag i 2005, mens kirker vel finnes i de fleste (alle?) kommuner. Hvis en hadde sammenlignet antall kirkegjengere med antall personer som gikk på fotballkamp i Norge (uansett divisjon), og/eller tatt med i tallene de mange som ser Tippeligafotball og gudstjenester på TV ville man sannsynligvis fått et ganske annet resultat. En annen faktor som må med i beregningen er at det med bevegelige og ikke bevegelige høytidsdager i tillegg til… Read more »

Fra arkivet