Notiser

Tvilsomt religionsvern

Det kan stilles spørsmål ved om det overhodet finnes et slikt behov. Det finnes allerede i dag rom for å begrense i ytringsfriheten ut fra flere paragrafer i straffeloven. Etter vår mening burde vi heller diskutere om enkelte av de eksisterende begrensingene er for strenge, skriver Kristin Clemet og Lars Fr. H. Svendsen. Innlegger er publisert hos Civita.

Mest lest

Arrangementer