Diverse, Magasin

Hva med den gyldne middelvei?

Heroindebatten toppet seg på Tabloid hos TV2 igår.

Spørsmålet som stilles er om misbrukerne nå skal få gratis heroin som et alternativ til dagens narkotikapolitikk. Det er som alltid en tvilsom fornøyelse å se lesernes bidrag nederst på skjermen. Jeg merker meg en folkelig misunnelse motvilje mot at narkomane skal få heroin gratis. Narkomane er jo ikke verdig trengende, så pengene bør heller brukes på alt mulig annet.

Det slo meg imidlertid hvor pervers den norske debatten er. Enten skal noe være gratis eller så skal det være forbudt. Det er alternativene. Hva med den liberale, gydlne middelvei? Gjøre narkotika til en normal lovlig vare.

En av grunnene til at dette ikke skjer er at mennesker ikke vurderes som selvstendige mennesker som er i stand til å ta vare på seg selv. Enten så er de så svake at narkotika bør forbys eller så er de svake at de i hvert fall ikke er i stand til å betale for det selv.

Hvis man klarer å betale for heroin på det illegale marked, med ekstra høye forbudspriser, så kan man selvsagt også betale for det på Rimi eller Vinmonpolet.

Jeg merker meg også fraværet av prinsipiell tenkning i debatten. Det bør således minnes om at grunnen til at alle narkotiske stoffer bør legaliseres og omsettes fritt er at hvert enkelt menneske har en rett til å bestemme hva hun vil putte i sin egen kropp og rett til å selge et ethvert produkt til et annet menneske.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Arild Holta
13 years ago

Dersom mennesket har rett til seg og sitt, kan ikke andre bestemme hva det skal putte i seg eller ikke.

Om de ti bud som regulerer mellommenneskelig vandel, skal tas alvorlig av kristne, så må også de respektere retten til seg selv på godt og ondt.

I NT er det interessant at det faktisk går an å bryte med sin samvittighet uten at politiet kommer og stenger folk inne i et mørkt hull.

jan banan
jan banan
13 years ago

Narkotikakriminaliseringen fremstår for meg som et av vår tids største overgrep mot mennesker. I Aftenposten i dag, 8. februar, er det en rystende artikkel om fengslene i Afghanistan, som huser voldtektsofre og andre som ikke har gjort en flue fortred, men heller har blitt ofre for uheldige mennesker og omstendigheter. Parallellen til Norge er slående. I norske fengsel sitter majoriteten av de innsatte for narkotikerelatert krim – bruk, omsetning, smugling (samt vinningsforbrytelser forårsaket av høyt prisnivå). For smugling anvendes lovens strengeste straff – opptil 21 år. En lastebilsjåfør som frakter øl og sprit til det statlige Vinmonopolet derimot, han får… Read more »

Onar Åm
13 years ago

At alternativene kun er gratis eller forbudt skyldes at dette er de eneste *fascistiske* alternativene som finnes. Norges befolkning er fascistisk orientert og herunder finner man ikke muligheten for å bestemme over sitt eget liv. Staten er alt, individet er intet. Alle skal med, ingen slipper unna. Renhet gjennom enhet.

Debatten er i aller høyeste grad prinsipiell. Prinsippet som råder er: staten eier folks liv. Hver og en har ikke lov til å bestemme over seg selv. Eller for å sitere Hitler-jugend: folks helse er ikke en privatsak.

Fra arkivet