Diverse, Magasin

Staten tar og staten bestikker

Politiske krisepakker minner om korrupsjon. Staten benytter enhver krise til å sikre egen makt.

I anledning dagens krisepakke er det på tide å dele noen tanker om finanskrisen det siste året. En ting har jeg spesielt lagt merke til.

Det eksisterer en tilnærmet konsensus om at nå har det uregulerte markedet spilt fallit og nå må politikerne gripe inn og rydde opp.

Samtidig er det et uomtvistelig faktum at finansmarkedet er sterkt politisk regulert og har vært i svært lang tid. Bare i Washington DC jobbet det før krisen mer enn 12 000 mennesker på heltid med å regulere finansnæringen. Er dette et uregulert og fritt marked? Selvsagt ikke! Hvorfor er det så få som protesterer mot at fakta fordreies? Jeg har et par teorier rundt dette.

La meg først så fast at grunnlaget for menneskers synspunkter og spesielt uttalte synspunkter er varierte. At noe fremheves her, betyr ikke at jeg mener at det er den eneste forklaringen.

For det første så er det mange mennesker med en ideologisk egeninteresse av å tro dette. We want to believe som det het i X-files. Siden mange journalister er venstrevridde med tro på statlige løsninger – enten de stemmer Høyre, Venstre eller SV, faller de ofte i denne kategorien. My mind is set up, don’t confuse me with the facts!

Hva da med næringslivet? Banknæringen og finansnæringen? De kjenner sin kortsiktige, økonomiske egeninteresse! Når staten deler ut 100 milliarder kroner, vil man gjerne være blant mottakerne. I et regulert næringsliv – som det var både før, under og etter finanskrisen – er det politikernes rolle å dele ut privilegier. Noen får på bekostning av andre. Da vil man gjerne være på det vinnende laget.

De 100 milliarder må jo tas fra en plass. Norge er i en litt spesiell stilling på grunn av mye penger på bok, men også for Norge gjelder på lang sikt det generelle prinsipp om at statlige utgifter må betales gjennom skatter.

Pengene samles altså inn fra oss alle. Gjennomsnittsborgeren betalte i dag ca 20 000 kr til banknæringen (og det øvrige næringsliv). Noen vil innvende at dette ikke er et nullsumspill, at dette får hjulene i gang. De har selvsagt rett i at virkningene er svært komplekse. Men de 100 milliardene kunne også bli gitt i en flat skattelettelse med 20 000 kr til hver eller 40 000 til hver av oss som jobber. (Jeg finregner ikke her, det er ikke nødvendig for å få frem prinsippene, beklager unøyaktigheter.) Det vil jo også bidra til å få hjulene i gang igjen!

Jeg skulle brukt mine 40 000 kr til å nedbetale mitt lån slik at mitt liv ble bedre.

Pengene gis i stedet til politikernes venner i næringslivet. Staten og kapitalen! Det ligner veldig på bestikkelser. Det ligner veldig på korrupsjon. Politikerne får i hvert fall et lydig næringsliv som er med på det falske budskapet om at det er markedet som er skyld i konsekvensene av politikernes feilreguleringer.

Resultatet er mer statstro, mer reguleringer, mindre frihet og mer makt til politikerne. Er det rart at politikerne skylder på markedet og soler seg i glansen som samfunnets frelsere?

0 0 vurderinger
Vurdering
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Erik Sandal
Erik Sandal
12 years ago

“Bestikkelsene” er et resultat av at omsorgsbyråkratene har trengt seg inn på alle livets områder.
Statens makt har økt kraftig, mens menneskenes frihet er avløst av avmakt. Og systemet er interessert i at folks misnøye skal bestå. Det er forutsetningen for deres maktposisjon. I stedet for en korrekt anlyse av forholdene, som tilsier at krisen skylles velferdsstaten, tror folk ennu på mytene og krever mer offentlig styring.
M. a. o. Gift som mat og gift som motgift.

Fra Liberalerens arkiv

 • Selve boken om Berlinmurens fallSelve boken om Berlinmurens fall
  Hvis du vil lese noe intenst spennende og faglig solid om Berlinmuren siste dager, trenger du ikke lete videre.
 • Hvorfor ble de AKP-ml-ere?Hvorfor ble de AKP-ml-ere?
  Hvorfor ble så mange av 70-tallets skarpeste unge hjerner del av denne bevegelsen?
 • Feirer du Thomas Jefferson?Feirer du Thomas Jefferson?
  Thomas Jefferson oppsummerte liberalismens kjerne i Uavhengighetserklæringen.
 • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
  Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.
 • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
  FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.
 • Et korrumpert monopolEt korrumpert monopol
  Norsk Tipping har skaffet seg et monopol på gambling i Norge gjennom "bestikkelser" av idrett og kultur.
 • Ja til bompengerJa til bompenger
  Bompenger er en rettferdig måte å finansiere veier på.