Ukategorisert

Private barnehager er best!

Foreldrene i private barnehager er mer fornøyd med barnehagetilbudet enn de som har barn i kommunale barnehager.

Private Barnehagers Landsforbund har hentet tallene fra Kunnskapsdepartementet. Tallene viser at på 29 av 30 punkt i undersøkelsen kommer private barnehager bedre ut enn barnehager som drives i kommunal regi, melder NRK.no.

Er ikke overrasket
Ettersom Liberaleren liker private aktører, tok vi kontakt med Private Barnehagers Landsforbund. Det ble en hyggelig samtale med informasjonssjef Jørn-Tommy Schjelderup. Vi ba informasjonssjefen redegjøre for det positive resultatet i undersøkelsen.

–Svært mange foreldrer har eierandeler i barnehager. Det betyr stor nærhet til barnehagen som en institusjon, sier Schjelderup.

–Det er mye kortere vei i beslutningsprosessen i private barnehager. Systemet er ikke så tungrodd som det er i en kommune, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

–Offentlige barnehager er som regel mainstream, mens private barnehager har større frihet. Det er en fordel, er konklusjonen til Jørn-Tommy Schjelderup som er informasjonssjef i Private Barnehagers Landsforbund.

Neste gang du hører politikerne snakker varmt om offentlig eierskap, vis til denne saken. Barnehagesektoren er et godt eksempel på at private aktører kan drift bedre enn institusjoner i offentlig sektor.

Mest lest

Arrangementer