Ukategorisert

Private barnehager er best!

Foreldrene i private barnehager er mer fornøyd med barnehagetilbudet enn de som har barn i kommunale barnehager.

Private Barnehagers Landsforbund har hentet tallene fra Kunnskapsdepartementet. Tallene viser at på 29 av 30 punkt i undersøkelsen kommer private barnehager bedre ut enn barnehager som drives i kommunal regi, melder NRK.no.

Er ikke overrasket
Ettersom Liberaleren liker private aktører, tok vi kontakt med Private Barnehagers Landsforbund. Det ble en hyggelig samtale med informasjonssjef Jørn-Tommy Schjelderup. Vi ba informasjonssjefen redegjøre for det positive resultatet i undersøkelsen.

–Svært mange foreldrer har eierandeler i barnehager. Det betyr stor nærhet til barnehagen som en institusjon, sier Schjelderup.

–Det er mye kortere vei i beslutningsprosessen i private barnehager. Systemet er ikke så tungrodd som det er i en kommune, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

–Offentlige barnehager er som regel mainstream, mens private barnehager har større frihet. Det er en fordel, er konklusjonen til Jørn-Tommy Schjelderup som er informasjonssjef i Private Barnehagers Landsforbund.

Neste gang du hører politikerne snakker varmt om offentlig eierskap, vis til denne saken. Barnehagesektoren er et godt eksempel på at private aktører kan drift bedre enn institusjoner i offentlig sektor.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Remi
Remi
13 years ago

Nesten så opplagt at artikkelen blir unødvendig (sett at sosialistene var litt smartere da)^^

Knut Johannessen
13 years ago

Jeg synes kommentaren fra fagansvarlig i KS var god:

«Påstanden avvises av fagansvarlig for barnehager i KS Lars Møllerud som sier at bildet hadde vært mye jevnere dersom flere foreldre hadde blitt spurt.»

Ett grunnkurs i metode hadde hjulpet Møllerud til å forstå at et representativt utvalg på 2006 personer gir en feilmargin på +/-1.0 til +/-2.2 prosentpoeng. Selv om man korrigerer for feilmarginene kommer de private barnehagene best ut. Pinlig og avslørende at en «fagansvarlig» ikke har bedre kunnskap.

Fra arkivet