Ukategorisert

Unge Høyres landsstyre: Utdeling av heroin kan redde liv

Vedtaket som Unge Høyres landsstyre har gjort, vil gjøre mange i moderpartiet fortvilet.

Resolusjonen som ble vedtatt:
Over hele verden føres det en krig mot narkotika, som narkotikaen vinner. Vår egen hovedstad er blitt omtalt som Europas narkohovedstad, og det anslås å være mellom 12.000 og 14.000 heroinmisbrukere på landsbasis. Det dør årlig like mange av narkotikarelaterte årsaker i Norge som det gjør i trafikken. Den norske rus- og rehabiliteringspolitikken er mislykket.
Det er på tide med en ny narkotikapolitikk. At helseminister Bjarne Håkon Hansen nå lufter debatten om utdeling av heroin til tunge rusmisbrukere er et svært prisverdig initiativ. Narkomane dør hovedsakelig av overdose og alvorlig sykdom, som overføres mellom narkomane for eksempel på grunn av brukte sprøytespisser og på grunn av forurenset narkotika. Ved å la staten dele ut heroin til tunge misbrukere kan man redusere antall dødsfall og plager drastisk, ved å dele ut rene sprøyter, rent stoff og i en mengde som akkurat er stort nok til å dekke den narkomanes ”behov”, uten risiko for overdose.
Samtidig er det slik at nesten all vinningskriminalitet i Norge begås av narkomane, som ”må” skaffe penger til neste dose. Statlig utdeling av heroin vil fjerne de narkomanes ”behov” for å begå kriminelle handlinger, og tvert imot føre dem gradvis tilbake til et normalt liv hvis man samtidig legger til rette for annen type oppfølging. Hvis tunge rusmisbrukere får utdelt stoffet vil også markedet for illegal heroin gradvis forsvinne. På den måten finnes det også en mulighet for at rekrutteringen til narkotikamiljøet på sikt vil reduseres. Det er gjort forsøk med offentlig utdeling av heroin i flere land, blant annet i Sveits. Resultatene er svært gode med hensyn til ovennevnte faktorer.
Unge Høyre vil:
– Sette i gang en forsøksordning med offentlig fremstilling og utdeling av heroin.

Liberaleren ønsker seg en stor debatt om narkotikapolitikken. I dette landet har de fleste en urealistisk visjon om et rusfritt samfunn. Det er på tide det politiske flertallet tar et oppgjør med eget standpunkt.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer