Ukategorisert

Venstre svarer om forslaget til programformulering

Forleden presenterte Liberaleren en gjennomgang av de forskjellige partienes utkast til program for den neste stortingsperioden, og hva som var foreslått av formuleringer om datalagringsdirektivet. Flere partier har fått oppfølgningsspørsmål. Idag har Venstre svart.


Liberaleren stilte spørsmål til programkomiteens leder, Venstres 2.nestleder Ola Elvestuen: Har programkomiteen gjort noen vurdering av om man bør programfeste en klarere motstand, og f.eks si at man vil gå for veto – om nødvendig?

Det er politisk rådgiver for Venstres stortingsgruppe, Ingvild Boe Hornburg som har svart på Venstres vegne. Hun er sekretær for programkomiteen.

Hennes svar:

«Det viktigste for komiteen var å signalisere at Venstre ikke ønsker en overvåking av telefon- og internettrafikk og at Venstre er imot datalagringsdirektivet. Teksten ble utformet før dommen i EF-domstolen falt (søksmålet fra Irland), – dermed var det mest nærliggende å skrive at Venstre vil at Norge skal arbeide mot EUs datalagringsdirektiv. Programkomiteen ønsket ikke å programfeste at reservasjonsretten skal brukes mot datalagringsdirektivet. Det er ikke dermed sagt at komiteen ikke ønsker det, men komiteen så ingen grunn til å programfeste dette spesifikt nå.»

Hun peker også på at Venstre har en landsstyreuttalelse mot direktivet, der partiet mener at reservasjonsretten om nødvendig skal brukes.

Liberaleren takker Venstre for svaret, men håper partiet likevel programfester bruk av reservasjonsretten, som siste utvei.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer