Ukategorisert

Elektronisk valg i Norge

E-valg 2011-prosjektet skal sørge for å etablere en sikker elektronisk løsning som skal prøves ut. Dette er et spennende prosjekt fra regjeringen!

Kommunal- og regionaldepartementet vil gjennomføre forsøk med elektronisk valg i utvalgte kommuner ved neste kommunestyre- og fylkestingsvalg, ifølge en pressemelding fra kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Liberaleren har vært for en slik ordning i mange år. Artikkelen fra Per Aage Pleym Christensen beviser vår tro på teknologien. Han skrev den i 2004.

–Prosjektet skal i løpet av 2009 beslutte hvordan forsøket med e-valg skal gjennomføres i 2011. Det legges opp til full åpenhet og innsyn både i prosjektet og valgløsningen. Vi håper få i gang en bred offentlig diskusjon om e-valg slik at løsningen er godt forankret, ifølge prosjektleder Henrik Nore.

Tags:

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Sentrumskonservativ
13 years ago

Dette virker udemokratisk.

Pleym
Pleym
13 years ago

Hvorfor?

Sentrumskonservativ
13 years ago

Demokrati og valg innebærer på at samfunnsrepresentanter skal kunne føre et visst tilsyn med stemmegivning for å hindre juks, samt å sikre hemmelig valg. Stemmer man elektronisk, f.eks. via Internett, blir en slik offentlig kontroll mye vanskeligere å gjennomføre. Når man stemmer, skal man i ingen tilfeller kommunisere med andre eller la seg påvirke (gjensidig) på noen måte. Anvendelse av Internett kan dessuten fjerne noe av det seriøse preget ved det å stemme, hvilket kan påvirke resultatet. Alt i alt virker dagens ordning med offentlige steder for stemmegivning som det langt beste alternativ. Som konservativ ender jeg i det hele… Read more »

Pleym
Pleym
13 years ago

Om man har offentlige stemmelokaler med elektronisk stemmegivning fremfor stemmesedler av papir, har man imøtekommet noen av innvendingene, da?

Jørgen K
Jørgen K
13 years ago

Som påpekt over: valg over internett er en dårlig idé. Det er alt for mange ting man ikke har kontroll over. Se f.eks. http://www.idg.no/computerworld/article121877.ece Om man så har en sikker metode for å identifisere borgeren og kommunisere stemmen sikkert over nettet, hvordan vet man at borgeren sitter alene foran PCen og stemmer etter egen frie vilje? Elektronisk telling av stemmene kan derimot være en god idé. Men stemmeavgivningen bør foregå på stemmelokaler som idag. Og stemmen bør kvitteres ut på en (anonymisert) papirlogg som stemmegiveren kan bekrefte før man går ut av stemmebåsen. På den måten kan man falle tilbake… Read more »

Reidar Barstad
13 years ago

Jada, fortsett nå bare med støtte til tiltak som kan (og jeg er sikker på vil) føre til juks. I USA er det omfattende valgfusk med Diebold-maskinene og mange protesterer mot dem.

http://noworldsystem.com/category/election-fraud/

Valgekspert Bev Harris intervjuet av Alex Jones:

Fra arkivet