Ukategorisert

Elektronisk valg i Norge

E-valg 2011-prosjektet skal sørge for å etablere en sikker elektronisk løsning som skal prøves ut. Dette er et spennende prosjekt fra regjeringen!

Kommunal- og regionaldepartementet vil gjennomføre forsøk med elektronisk valg i utvalgte kommuner ved neste kommunestyre- og fylkestingsvalg, ifølge en pressemelding fra kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Liberaleren har vært for en slik ordning i mange år. Artikkelen fra Per Aage Pleym Christensen beviser vår tro på teknologien. Han skrev den i 2004.

–Prosjektet skal i løpet av 2009 beslutte hvordan forsøket med e-valg skal gjennomføres i 2011. Det legges opp til full åpenhet og innsyn både i prosjektet og valgløsningen. Vi håper få i gang en bred offentlig diskusjon om e-valg slik at løsningen er godt forankret, ifølge prosjektleder Henrik Nore.

Tags:

Mest lest

Arrangementer