Ukategorisert

Georg Apenes om programformuleringene: Sitt pent; gi labb!

Liberaleren har bedt Georg Apenes kommentere partienes forslag til formuleringer om datalagringsdirektivet, i utekastene til partiprogram.


-For meg fortoner det seg som merkelig at så mange, politiske partier iden liberale rettstaten Norge ikke ser seg tjent med å fortelle velgerne hva de mener om datalagringsdirektivet, sier Georg Apenes, direktør i Datatilsynet, jurist, pressemann og i 12 år stortingsrepresentant for Høyre.

-Vi husker debatten om den norske EØS-avtalen der skeptikerne ble trøstet med at dersom det skulle dukke opp direktiver i fremtiden som vi ikke syntes er forenlige med vår samfunnsform og rettskultur – ja, da kunne vi rett og slett la være å innføre dem !

Jeg må derfor trekke den slutningen at påfallende mange partier synes det er helt greitt at vi likegodt først som sist setter likhetstegn mellom kunderegistre og politiregistre. Norsk EU-politikk sammenfatter jeg da slik: ”Sitt pent; gi labb”.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Boye
13 years ago

Følgende tekst til stortingsvalgprogrammet ble enstemmig innstilt av Venstres landsstyre i dag:

Venstre vil
– Arbeide for å hindre at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov, og om nødvendig bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen.

Sentrumskonservativ
Sentrumskonservativ
13 years ago

Bra! Da gjelder det bare å arbeide mot KrF, så skulle flertallet være sikret. (Vel å merke i denne stortingsperioden.)

Fra arkivet