Ukategorisert

Georg Apenes om programformuleringene: Sitt pent; gi labb!

Liberaleren har bedt Georg Apenes kommentere partienes forslag til formuleringer om datalagringsdirektivet, i utekastene til partiprogram.


-For meg fortoner det seg som merkelig at så mange, politiske partier iden liberale rettstaten Norge ikke ser seg tjent med å fortelle velgerne hva de mener om datalagringsdirektivet, sier Georg Apenes, direktør i Datatilsynet, jurist, pressemann og i 12 år stortingsrepresentant for Høyre.

-Vi husker debatten om den norske EØS-avtalen der skeptikerne ble trøstet med at dersom det skulle dukke opp direktiver i fremtiden som vi ikke syntes er forenlige med vår samfunnsform og rettskultur – ja, da kunne vi rett og slett la være å innføre dem !

Jeg må derfor trekke den slutningen at påfallende mange partier synes det er helt greitt at vi likegodt først som sist setter likhetstegn mellom kunderegistre og politiregistre. Norsk EU-politikk sammenfatter jeg da slik: ”Sitt pent; gi labb”.

Mest lest

Arrangementer