Ukategorisert

Send epost til Siv Jensen!

I disse dager behandler partienes landsstyrer utkastene til partiprogram for neste stortingsperiode, og innstiller på de endringsforslagene som er kommet inn fra partiorganisasjonen. FrP har landsstyremøte denne helgen. En klarere formulering om datalagringsdirektivet bør inn i partiprogrammet! Send epost til Siv Jensen!


I kapittelet ”Trygghet for liv og eiendom” i utkastet til arbeidsprogram for FrP fant jeg følgende formulering: “Innbyggerne skal ha trygghet for at det offentlige ikke kontrollerer privatlivet. Vi ønsker derfor å begrense bruken av overvåking med unntak av i de saker som gjelder rikets sikkerhet og alvorlig kriminalitet. Domstolene skal godkjenne bruk av overvåking.”

I en epost til FrPs 1.nestformann og programkomiteleder Per Sandberg spurte jeg m det ikke står noe i programutkastet om datalagringsdirektivet. Sandberg bekreftet at det ikke står noe, og mener at sitatet over dekker partiets holdning til direktivet. FrP har også et landsstyrevedtak på å si nei til at direktivet skal inn i norsk lov, og FrP vil at om nødvendig skal reservasjonsretten i EØS-avtalen brukes for å stanse direktivet.

Alt dette er vel og bra, men standpunktet bør inn i partiprogrammet.

Derfor oppfordrer jeg deg til å sende epost til Siv Jensen. Forslag til tekst:

«Kjære Siv Jensen!

Jeg skriver til deg for å yttrykke min bekymring for at FrPs syn på EUs datalagringsdirektiv ikke kommer frem klart og tydelig i utkastet til partiprogram for neste stortingsperiode. Det er bra at FrP har et landsstyrevedtak der dere sier at dere ikke vil ha EUs datalagringsdirektiv som en del av norsk lov, og om nødvendig vil bruke reservasjonsretten i EØS avtalen for å stanse direktivet. Dette standpunktet bør stå i partiprogrammet!

Som kjent har EU-domstolen ikke gitt Irland medhold i saken som var anlagt mot EU-kommisjonen. Domstolens uttalelse er klar: Direktivet må innføres.

Datalagringsdirektivet er det til nå kraftigste angrepet på personvernet i Norge.

Jeg håper at du som formann i Fremskrittspartiet kan bidra til at FrPs holdning til datalagringsdirektivet kommer klart og tydelig frem i partiprogrammet.

Jeg tillater meg å foreslå: «FrP vil arbeide mot at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov, og vil om nødvendig bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen»

Med optimistisk personvernhilsen»

Epostadressen til Siv Jensen er siv.jensen@stortinget.no

Du kan også sende til programkomiteens leder per.sandberg@stortinget.no

Hvis du også vil sende epost til noen av de andre som sitter i FrPs landsstyre finner du oversikten her.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer